DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 51     <-- 51 -->        PDF

........^.


POLA GODINE RADA ŠUMARSTVA BRODSKOG OKRUGA


Prije nego stupimo razlaganju pitanja koje je stavljeno u naslov, mislim da je
potrebno da bar u kratkim crtama prikazem prilike u kojima se našlo šumarstvo
brodskog okruga, jer će se samo tako lakše razumjeti i uspjesi odnosno neuspjesi
u prošlih 6 mjeseci, koje bih htio da prikazem.


Brodski okrug preuzeo je upravu šuma od dviju bivših direkcija šuma i to
kompletne Vinkovačke direkcije, te dijela Direkcije šuma Nova Gradiška, zatim
Upravu šurna biskupije đakovačke, ekspropriisane šume raznih veleposjeda na području
kotara SI. Požege, te šume zemljišnih zajednica i šumskih zajednica.


Prošle 194.S. godine vršeno je gospodarenje sa šumama putem šum. otsjeka
K.N.O.-a i njihovih ispostava i to bez obzira na vlasništvo. Međutim u 1946. godini
pristupilo se izdvajanju uprave državnih i imovnih šuma iz kompetencije kotarskih
narodnih odbora te organiziranju šumarija, zatim imenovanju posebnih privremenih
upravitelja za pojedine šumske veleposjede, dok je stručna uprava Suma zemljišnih
i šumskih zajednica ostala u rukama kotarskih narodnih odbora, koji su ju vršili
putem svojih šum. referada u poljoprivrednim otsjecima .


Granice ovako stvorenih šumarija ne poklapaju se političkim granicama, ali su
zadržane gospodarske cjeline i dijelom se poklapaju sa bivšim šumarijama iako ne
u potpunosti.


Momentalna organizacija uprava šuma prikazana je u prcglednom iskazu (vidi
prilog br. 1).
PREGLEDNI ISKAZ
stručne uprave šuma brodskog okruga po vrsti vlasništva šuma:


Stručna uprava i gospodarenje Šuma


ŠUME PO


Zaposleno osoblja


Površini


Broi


I VRSTI PRlM]EDi5.\
ha upravnili Pomoć, terensko


VLASNIŠTVA


jedinica Sa Bez SVEGA


i JI 11 .II


ispitom ispita


Šum. stručnjaci
Državne i vrše upravu i nad


Šuma vi ja


bivše imovno l.alS,85 Ila uf,´rar.
šume šuraa iskazani]!


1 111.036-92 12 12 — 1 20 107 69 209


pod 2.


Od iskazane poPrivremevršine
upravu


Agrarne


na uprava vrše stručnjaci


šume


u Đakovu podl. 1,518,85 ha


18.868´95 2 vidi ruipomenu ])0(l 1) 2


3. ,-).284.r)il ha
´


Zii lugarp vidi


šum. stručnjaci


Komunalne Kot. pod 1)


(z. zajednice, šumari
Napon lena 2) upravu nad


šum. zajed


5.284,.)<1 ha iiuma


3 nice, 1,´rodske) 32-979-42 3 3 3 3 2 U


iskazanih pod 2.


Xadzoi´ nad svim šumama,
te gospodarenje i upravu
diž. i imovnih šuma vrši


6 1 2 6 — — 15


Šum. odjel ONO-a


SVEGA 162.885-29 23 1 3 29 110 7; 237


Napomena:


1. Pom. osoblje kod agr. šuma i to kako kancel. tako i terensko nije iskazano jer
se stalno mijenja. Isti je slučaj sa lugarskim osobljem kod komunalnih šuma, gdje je
gotovo sve bez ispita.
2. Iskazani kontr. nadlugari od kojih 3 sa ispitanih i 2 bez ispita.
169