DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Jež a treba držati u dobro potsadenim lovištima sa niskom divljači
u ograničenom broju. Njegova prisutnost je u toliko vrijedna, što ubija
zmije otrovnice,


Vjeveric a je neprijatelj šumskih kultura.
U šar a je pretežno lovu štetna, ipak zbog sve veće rijetkosti te
krasne ptice šteta ne dolazi u obzir.
Sov a šumsk a čini prigodice gubitke medu niskom divljači, tako
da je jako umnožavanje ove ptice sa stajališta uzgajača nepoželjno.


Sov a utin a čini doduše prigodice u manjoj mjeri štetu medu
zecovima i kunićima, ali je ta korisnošću ptice kao zatiraća miševa mnogostruko
naknadena.


Uš ara močvarna, ćuk, kukuvija šarena zaslužuju osobitu
zaštitu lovaca.


Ora o sur i grabi divljač do jačine srne, no postao je tako rijedak,
da zaslužuje zaštitu kao prirodni spomenik.


Orao klokotaš je savršeno bezazlen.


Ora o štekavac , najjači od domaćih ptica grabilica, lovi kod nas
obično vodenu divljač, dok pred njim ni druga divljač, sve do srne, nije
sigurna. Rijetkost i ljepota ove ptice zaslužuju potpunu zaštitu.


Ora o ribi ć zaslužuje kao opaki zatirač riba progon, ali kao i sve
orlove trebalo bi ga čuvati.


Ora o zmija r je vrlo rijedak i pretežno koristan.


Soko l sivi , koji je u mnogim krajevima postao rijedak, ubija
gotovo samo prolaznu pernatu divljač, ali u dobro potsadenim lovištima
niske divljači, osobito u fazanerijama, nanaša zlo. U većim šumama i u
sredogorju trebalo bi ovu divnu grabilicu trpjeti.


Sokol ostriž je manje lovu štetan.


Vjetruša klikavka ne čini nikakove štete lovu.


Naša najpogibeljnija grabilica je jastre b kokos a r, koji unatoč
toga ne zaslužuje, da bude istrijebljen, već ga tr^ a u lovištima sa niskom
divljači držati u ograničenom broju.
Glavna hrana kopca ptičara su male ptice, ipak ubija on i trčke
i golubove. Na njega lovac treba da pazi.


Škanja c miša r koristan je poljskom gospodarstvu, a lovu škodi
posve neznatno. Ovdje ondje ubije kojeg mladog ili bolesnog zeca, iznimno
fazana ili trčku. Tamo gdje pravi štetu valja ga ograničiti.


Lunja rdasta i lunja crnkasta su lovu, štetne, jer ubijaju
zecove, kuniće i trčke, ipak je šteta zbog rijetkosti tih ptica neznatna.
Ej a pijuljač a ubija močvarke i vodene ptice, mladu pernatu
divljač i mlade zecove.


Ptice grabilice, koje nisu ovdje navedene nisu
nikakovi izraziti neprijatelji lova ili pak zbog njihove
velike rijetkosti i ljepote valja ih štititi i pod
nikojim (prilikama ne strijeljati.


Vrane sive i galovrane su opaki štetočinje niskoga lova,
vran e crn e nasuprot prilično neopasne i zbog njihove velike koristi
za poljsko i šumsko gospodarstvo ne valja ih tamaniti. Kao najopasnija
kradljivka jaja s v r a k a zaslužuje progon.


Sve životinje ćine jednu životnu zajednicu harmonički ugodenu i
priroda se brine, da se medu pojedinim vrstama održava ravnoteža. Da
se životna zajednica očuva od degeneracije, uvjet je uzdržavanje ptica
grabilica; jer je svaka životna zajednica odozgo regulirana, ptici grabilici


167