DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 48     <-- 48 -->        PDF

literaturu. Prije svih stvari dužnost je uzgajača, da ne misli samo na štete,
nego i na koristi, i da mnoge vrste grabežljivaca sačuva poljskom i šumskom
gospodarstvu kao i lovu. Kao školski primjer može poslužiti slijedeće
opažanje, koje je u jednom slučaju utvrđeno. U jednom lovištu po
istrebljenju tvora, opasnoga neprijatelja fazana, parcovi koji su prije bili
po tvoru držani u malom broju, tako su se razmnožili, da su štete, prouzročene
po parcovima na fazanskim leglima, daleko premašile one po
tvoru. Konačno uzgajač divljači kod proganjanja grabežljivaca ne treba
da zauzme stanovište čiste koristi. Što više časna je dužnost, da
životinje koj)e prirodu uljepšavaju i oko ljubitelja
prirode razveseljavaju, unatoč izvjesnog s tepena
štetnosti sačuvamo od propasti.


Stepen lovne štetnosti jedne životinjske vrste ovisi o mnogobrojnim
prilikama, koje zaslužuju najveći obzir kod suzbijanja grabežljivaca i koje
izlaze iz načina života životinje naročito iz osobitih životnih navika u raz
ličitim krajevima. Na razborit način može dakle samo onaj procijeniti
grabežljivce, koji poznaje njihov način života i životne prilike u svim
pojedinostima.


Pojedini neprijatelji. Vuk počini najveću štetu na divljači
naročito jelenima i srnama u zimi na visokom snijegu i kad love u čoporu.
Lisic a je pod prilikama korisna poljodjelstvu i šumskom gospodarstvu
uništavanjem miševa u velikim množinama. Poznato je, da može uzgajaču
peradi prema prilikama nanijeti znatne štete kradom kokošiju. Lovu je
najpogibeljnija proljećem, jer može uhvatiti mladu divljač, a uza to u proljeće
ima dužnost za prehranu potomstva. Mjesto, gdje joj je grabež uspio,
rado ponovno posjećuje. Izrasle srne postaju joj žrtvom samo iznimno,
i to onda ako su zbog polesti oslabjele. Hrana lisice sastoji se od jelenske
lanadi, srneće jaradi, zecova, kunića, pernate divljači svake vrsti, dalje
od domaće peradi, krtova, parcova, žaba, kukaca, puževa, meda, voća,
jagoda, malina, kupina, grožđa i drugoga. Ona dakle nije posve vezana
na prehranu sa divljači i izrazito je pogibeljna samo u lovištima sa dobrim
stanjem fazana. U godinama sa mnogo miševa prehranjuje se isključivo
ovim štetnicima.


Kun a zlatic a je opaki koljač, svaka ptica i sva niska divljač
od nje je ugrožena. Haranjem vranjih gnijezda i uništavanjem vjeverica
donosi ograničenu korist.


Kuna bjelica ne pravi lovu nikakove štete.


. V o r je velik neprijatelj ptici, koje prave gnijezdo na zemlji, nasadi
trčaka i fazana upravo su mu poslastica. Koristi uništavanjem miševa,
vodenih štakora i zmija otrovnica.


Z r d a V je moižda najopasniji neprijatelj sve niske divljači. U polju
ga lovac ne mora trpjeti, po hambarima i sušama postaje vrlo koristan
uništavanjem miševa i parcova.


Lasic a bi zaskočila mladog zeca i kunića; u sušama i pod plastovima
žita koristi hvatanjem miševa.


Vidr a nije lovu škodljiva, nasuprot je ribarstvu u velikoj mjeri.


Jazava c je u dobrim poljskim lovištima pretežno štetan, jer prigodice
hvata mladu divljač do srnećeg jareta, u šumi je zbog uništavanja
miševa i zareznika pretežno koristan.


Divlj a mačk a je opasan neprijatelj sve niske divljači, hvatanjem
miševa i vjeverica donosi ograničenu korist. Zbog rijetkosti 1 nestajanja
ne treba je istrebljavati. ´


166