DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 46     <-- 46 -->        PDF

prepletenost šumskog posjeda po vlasništvu, neriješeno pitanje agrarnih
šuma, zainteresiranost naroda sa gospodarenjem 4Šumama općeg značaja,
sve nas to sili da pitanje upravljanja šumama općeg značaja ne riješimo
na prečac. Kad bi to učinili i kad ne bi vodili računa o konkretnoj situaciji
na terenu, sigurno je, da bi u nekim krajevima izdvajanje šuma pod upravu
ministarstva bilo shvaćeno kao oduzimanje šuma od naroda i to bi išlo
na račun opstanka tih šuma.


Zato rješenju tog pitanja t. j . ipreuzimanju uprave šuma općeg značaja
od strane ministarstva treba pristupiti oprezno i izvoditi ga postepeno. Za
to govori i sadanje pomanjkanje stručnog kadra, kao i to što će se kasnije,
kad se definitivno riješi pitanje agrarnih šuma, moći lakše izdvajati suvisli
kompleksi šuma pod upravu ministarstva. To ,što će se to izvršiti sa izvjesnim
zakašnjenjem, ne će imati ndkih negativnih posljedica po Samo
gospodarenje. Što više, time što će se znatan dio šuma općeg značaja,
makar privremeno, prepustiti upravi narodnih dobara, mi ćemo šume približiti
narodu, nestati će onaj tud, odnos naroda prema šumi, a najlakše će
biti riješiti pitanje likvidacije feudalnih ostataka u vlasništvu šume, koje
nas još uvijek mnogo smeta.


To su uglavnom najaktuelniji problemi naše šumarske politike danas,
to su ujedno najvažnije šumarske političke smjernice ,za naš praktičan rad.
O tome i to treba da raspravlja, ispravlja i nadopunjuje skupština šumarskih
stručnjaka. Međutim, i najbolje smjernice ostat će prazna riječ,
ako se ne sprovedu u život, ako se ne iskoriste za praktično rješavanje naše
šumarske problematike. Ali, da ,bi se jednom pravilno postavljena šumarska
politika mogla sprovesti, da bi ona mogla postati preobražajna
snaga, koja će čitav tok privrednog razvoja pokrenuti naprijed, nju treba
da shvati .i usvoji sav naš stručni aparat, i da se za njenu primjenu neumorno
i požrtvovno bori u svakodnevnoj praksi. Još više od toga, tu politiku
treba da shvati i usvoji čitav naš narod, jer je praktično sprovodenje
šumarske politike usko povezano sa interesima širokih slojeva naroda.


Zagreb, august 1946,


.....) .......... ............ .......1..... ........ ................
... . .... ..... ........ . »..... ......... ......... ..........
. ............ .... ..... ........... ... ...^.. ......... . . ... .1....,
KOTopi.io ..........! ... ....... ........ ....... ..........


164