DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Stručno školovanje kadrova za potrebe šumarstva imalo je u prošlosti
krupnih nedostataka. Teoretska nastava na fakultetu se suviše udaljila
od prakse, s fakulteta izlazili su teretičari-enciklopedisti, koji su se teško,
naročito u prvo vrijeme snalazili u praksi. O tome se dosta raspravljalo i
sad smo na putu da osnovne nedostatke uklonimo. Novi nastavni plan i
predviđena dioba šumarskog studija u dvije grane; biološku —uzjgojivače i
tehničku — eksploatatore, mnogo će popraviti situaciju i pomoći da
šumska privreda dobije onakav kadar, kakav će joj stvarno trebati.


Niža srednja nastava bila je u Hrvatskoj potpuno likvidirana. Usprkos
toga što se je u Hrvatskoj vodilo najintenzivnije šumsko gospodarenje, što
smo tu imali najvrednije satojine, što su problemi krša bili kod nas najkompliciraniji,
.. nismo imali ni jedne srednje šumarske škole, pa čak ni
lugarske škole. To je svakako vrlo krupan propust i posljedice toga osjećamo
najbolje danas kad smo prisiljeni, da se u svakodnevnoj praksi oslonimo
upravo na taj najniži stručni kadar.


Što se tiče šumarskih inženjera, užev u obzir stanje i sadanji priliv našumarski fakultet, kroz daljnjih 5 do 6 godina ne možemo očelkivati nikakovo
poboljšanje. U najboljem slučaju ,oni koji će doći sa fakulteta upraksu popunit će tek mjesto onih, koji će radi starosti ili iznemoglosti
morati u mirovinu. A već sada teško osjećamo manjak na inženjerima.


Ni to međutim ne bi bilo tako velika nesreća kad bi naš niži lugarski
kada biO bolji. Tu stoje stvari vrlo nepovoljno. Velik dio lugarskog osobljaje stručno neosposobljen i ne snalazi se za sada u službi ni uz najibolju
volju. Drugi dio tog kadra je pun starijih navika i grešaka, ne snalazi se
u ušlovima narodne vlasti, ne saraduje sa narodnim organizacijama i nekad
nam je više od štete nego od koristi.


To nas pogađa najviše, jer upravo taj lugarski aparat dolazi u kontakt
sa narodom, jer je on pozvan da rješava one osnovne tehničke poslove na
terenu.


Računajući sa tim nepovoljnim stanjem, pred nama su sada tri važna
zadatka: 1. poboljšati kvalitetno dosadanji lugarski i nadlugarski kadar, 2.
školovanjem izdići novi lugarski kadar, sposoban da zamijeni ono što pretstavlja
nepotreban balast u službi i 3. početi sa školovanjem srednjeg
šumarskog kadra, čiji se manjak teško osjeća u praksi.


Školovanju lugarskog i podšumarskog kadra mi moramo posvetiti svu
našu pažnju. Samo onda, ako budemo izdigli pravilno taj novi kadar, mi
ćemo urediti terensku službu, osigurati provedbu stručnih mjera, ostvariti
evidenciju i kontrolu u šumskom gospodarstvu, osloboditi inženjera suvišnih
tehnčkih poslova i omogućiti mu da se bavi stručnim problemima više nego
do sada. Time ćemo također osigurati praktičnu vezu sa narodom i njegovim
potrebama i raskinuti jaz koji danas postoji između naroda i terenskog
kadra. Nema sumnje da će lugarske škole u Vinkovima i Delnicama
kao i niža šumarska škola, koja je pred otvorenjem, uz dobro rukovodstvoi pravilan izbor kadrova, biti najozbiljnija pomoć i baza za napredak našegšumarstva.


Prikaz šumarske politike bio bi nepotpun, ako se kod toga ne bi dotakli
i organizacionog pitanja šumarske službe. Nakon donošenja Zakona o narodnim
odborima, osnovno pitanje organizacije šumarske službe u glavnom
je raščišćeno. Šume općeg značaja, gledano u perspektivi, bile bi pod
upravom ministarstva. Šume lokalnog značaja bile bi prepuštene upravi
narodnih odbora. To je u teoriji. U praksi to izgleda kompliciranije. Is


162


...^)


,.f


(


. ..^^ u´^´´
.^? .1^


cJ^^r


i


,


/