DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Ing. BOGOM IL ČOP (Zagreb):


ŠUMARSKA POLITIKA DANAS U N. R. HRVATSKOJ


»Torn´ppuiuKR ...... ........ . ........


.......... .........«


Govoriti . šumarskoj politici danas, znači zacrtati osnovne smjernice
gospodarenja sa našim šumama, koje treba da su u skladu sa našom
ekonomskom situacijom, sadanjim potrebama zemlje i općim pravcem
kretanja naše privrede kao cjeline u cilju izgradnje i učvršćenja ekonomske
baze naše Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Jasno je,
da promjene, koje su se desile u ekonomskom životu naše zemlje i
strukturi državne vlasti, moraju da nadu svoj pravi izraz i u šumarskoj
politici.


Nerijetko se o šumarskoj politici rasuđuje i suviše apstraktno i suviše
općenito. O njoj se sudi kao o nečem stalnom, nepromjenljivom za sva
vremena, kao da njeni principi postavljeni u jednoj situaciji važe za sva
vremena i za sve situacije. Sa takvom politikom dešava se ono isto što i
sa svim teorijama, koje odvojeno od svakodnevnog života i stvarnosti,
postaju same sebi cilj. Mjesto da dadu potstrek za unapređivanje života i
privrede, tim što nove društvene snage hoće da podrede nekim vječnim,
zastarjelim principima, one postaju kočnica razvitka. Naša je zadaća, da
tu politiku približimo zemlji i povežemo sa praktičnim životom, da
likvidiramo sa apstrakcijama, koje su u suprotnosti sa ekonomskom
stvarnošću i da je iskoristimo za razmah i napredak privrede.


Rušenjem stare Jugoslavije i njenog protunarodnog društvenog
poretka, razvitak naše zemlje krenuo je potpuno novim putem. Vlast u
rukama radnog naroda, stalno snaženje državnog i zadružnog sektora
privrede, sve jača kontrola nad privatnim sektorom privrede i borba
protiv kapitalističkih ostataka — sve su to karakteristični elementi nove
situacije, koji u svojoj ukupnosti razvijaju i oslobadjaju proizvodne snage
i snaže državu radnika i seljaka, IJ toj situaciji unapređivanje naše
privrede kao oslonca političke vlasti i temelja progresa i budućeg materijalnog
blagostanja naših naroda, postaje najvažniji zadatak. Taj se
zadatak može potpuno i pravilno riješiti samo jednom razumnom i
planskom privrednom politikom, koja će pravilno odražavati materijalni
život društva i ubrzati rješenje onih zadaća, koje upravo u ovoj situaciji
postavlja pred nas obnova i izgradnja zemlje.


Šumsko gospodarstvo kao dio naše privrede može da se pravilno
razvija samo unutar i u skladu s ukupnim razvitkom narodnog gospodarstva.
Zadatak šumskog gospodarstva je, ne da remeti, ne da narušuje
i koči, već da dopunjuje i unapređuje privredu kao cjelinu. Šumarska
politika upravo treba da nam pomogne, da šumsko gospodarstvo dovedemo
u harmoničan sklad s ostalim privrednim granama.


Šumarska politika, treba, da prije svega unapređuje objekt, to jest


šumu. Ali ona ga može unapređivati samo tako, ako ga unapređuje za


narod, ako ga ne otuđuje od naroda. Da li je naša šumarska politika u


prošlosti vodila o tome dovoljno računa? Iskustvo govori suprotno, U


okviru stare vlasti šumarska politika objektivno je bila podređena


interesima kapitalističkih eksploatatora i vezana uz protunarodnu pri


155