DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 35     <-- 35 -->        PDF

JOHI ....... ..... . ......... ...... ......, .... je ....... .....beHa
»...... ..........« . »...... .. ^.... ..............«, ..... .., ..
.. ...... . ..... ...je ...... .........., ............ . ............, ...
.. .... . ......... ......... ............ ........., ....., ... .........
,.. je ... ............. . »........« . ........... ».......« —
............


......., .... .. .... ....... . ......... .. ....... ......., .... ..
............ ...., .. .. ....... . ...... .... ..... . ......, (.... je
... . ........ ........), ....., .. .. ........ ......... »........«
. ......... .......


. TioM .... ........ ....: »............ ...... ........... .
......... ......, ..... ..... ...... ...... .... ..^...... ......... Ono
..... ........ ......... . ......, a ....... ....... ........... .
.........«


1928. ...... ..... ......., .... ..... . ..... ........ .. ......
......., .... je ... .... .......... v ... ....... ..... . .... .......
.... .... ........1. ..... .... ....... . .......... ........... . .........
....... ......... ..... ...... ........ .... ».... je ... ....
(..... .. .. ...... ....) . .... . ...... ......., .....<. .. ......
........... ........... no ......., ...... .... .............. .........
Te .. ...... ........ . .............. .... . ......... .......


. ......... .......«... §-. 133. ....... ...... . ...... .. ..........
...... ........... . . ......., .... .. . ... . .... ........, .......
je: ». ..... je Iflo/o .......... ....... ...., .... ..... ......, a ..^/.
...... ......... ....´.. . ..... ...... no ........... .......... .....
. ....... .. .. ...... . ..: .. .... 20 .. 30 .... no ......, a .. .......
no 100.— ......, ... ...... .. ...... ......... ... .. .. ..... ....,
..... ..... ..... .... .... .. 10—1.5 ..^ .........


.... je .. .....>. »...........« ......... .. ....., ...... .. ......
. .......... ....., .... .. ...... ...... . ........... ............


... je ...... ......... cea 30 ...... ......... ............ —
........., .. ....... ......-......, ... je . .... ....... ..... .. .....
....... »......« ........ . ....... cea 80 ...... ..... ......... — .............,
.... .. .. no ....... ..... .... ....... »........ ......«.


.. .. ..... ........, .. .. . ........ ....... .... »......« ., .......
....., ........... .. ....... ............. .. je ....... .......,
.. .. ... ..........., na ........ .... .... .. ............. . ........
....., .. .... . ..... .... ...... ...... ........ (....... ......), ...
.. .. ... ..... ........... ....... ........


6. ....... 1930. .......... je . ..... ............. .........,
a ........ je ............ ........ ......... ....>. . ...... ......


...... .....-.......... ..... . ........ je ........ ..... . ..... .....


........ ..... .. ............, .. .. ...... ...... ..... ........ ....,


........ ...... . ...... .... ... .......... .......... ...1.....


........ ...., ......... ....... ............, ... ........ . ......


.......... .... ........, ........ .......... ........ »............


........ .........« ..... ... ....... »......« . ....... .. ....... ...,


... . ........... ... ..., ... je .......... ...... ....... . . . ......


.. .........?


.. .... ...... je .......... .... .... .......... . . . .... ......
.. ........., ...... .. ......, ...... .. ........


153