DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE ´


GODIŠTE 70. OKTOBAR —NOVEMBAR GODINA 1946.


PORUKE IZ UPRAVE ŠUMARSKOG LISTA


Evo, izlazi dvobroj Šumarskog Lista za godinu 1946. U prosincu o. g.
izaći će posljednji broj, i lime će biti zaključeno 70-godište izlaženjaŠumarskog Lista.


Borili smo se sa velikim poteškoćama, da listu osiguramo nesmetano
izlaženje i u tom smo djelomično uspjeli. U godini 1947. izlazit će list
redovno i svaki mjesec, u punom ppsegu na 32 štampane stranice.


Međutim, unatoč svih naših napora i najboljih želja oko što bolje
organizacije ovog lista izbija na površinu jedna neugodna pojava, a ta je,
da list — bez i mimo naše volje — dobiva karakter regionalnog lista.


Prilikom L slobodnog kongresa Društva inženjera i tehničara FNRJ
u mjesecu maju 1946. u Zagrebu, zaključeno je, da Šumarski List, kao
glasilo sekcije šumara Društva inženjera i tehničara FNRJ nastavi sa svojim
izlaženjem ,u Zagrebu. Tim zaključkom postaje Šumarski List glasilo svih
šumara i tehničara cijele FNR Jugoslavije. Međutim, nije dovoljno donijeti
dekretom odluku o toj činjenici. Potrebno je, da on to faktično i
postane, suradnjom drugova iz svih bratskih narodnih republika.


Nama je vrlo dobro poznato, da su drugovi na terenu, u današnjim
prilikama, prezaposleni i da nemaju dovoljno vremena za sastavljanje
članaka za Šumarski List. Unatoč toga, mišljenja smo, da se ipak može
naći Itoliko vremena, da se Šumarskom Listu pošalju, ako ne veliki članci
i naučne rasprave, a ono barem saopćenja o najaktuelnijim stručnim problemim
i o smjernicama njihovog rješavanja, jer će samo na taj način
Šumarski List zaista postati glasilo Društva inženjera i tehničara, sekcija
šumara, svih narodnih republika.


Samo na taj način, doći će do potrebnog i korisnog takmičenja u radu
između stručnjaka pojedinih bratskih narodnih republika.


Prema postojećem poslovniku, moraju se članci slati preko redakcionih
odbora pojedinih sekcija Društva inženjera i tehničara, ali kako su ti
odbori ijoš u formiranju ili još nisu u punoj funkciji, ne smije ta činjenica
biti glavna kočnica u radu. Tamo, gdje ti odbori još nijesu u punoj funkciji,
ili su tek u formiranju, mogu se članci slati i direktno na adresu uredništva.


UREDNIŠTVO


121