DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 29     <-- 29 -->        PDF

.«.... ... .. ...... ..^/., ....... 52"/., CGCP 39»/., ........ Tl^l^lo,
............ ...^/. . ..... ......... . .......... 33´*/..


..... ... ... ....... ..... ... ...... .. .......... ..... .........
............, a .. ..: ........, ........., ......., ........, ..........,
...... . .. .. .. .


....... .. ..... ........ ... ....., ..... ..... ...1...!.... ......
.. ...... .......... 0.61 ....... ..... .. ...... ....... ... je .....
.........: ...... 7.3 ........, ....... 3.8 ......., ..,....1.. 2.5 .......,
GOCP 1.7 ........, . .. .., ... ... . . ... ....... .. ...... .. . . ......
.......


..... ........ . ........... .... je 7,586.026 ....... .... .. . .
...../. .........
TIITO .. .... ........ ... .... no ......... ...... ...........,


...... ......... .....:
..... . ........... 52.7´´/.
......... 41.40/0
........ 33.70/0
......... 30.10/0
...... . .... .... 21.5./.
......... 5.10/0


........ ... ..... .... je ........... ........ ............ .........
........... (... je .... . .. .. .. .)


........ no ..... .... . ........:
........ ... ..... .. ......... ....... 37.1./., .. ...... .......
..... ....... ...... 23.30/. na ........ 10.3./., ........ ... cea 20´´/..
..... ........ ..... ........ ...... 1:4 . ... ..... ......... .
............ ........ .. .. ... ......., ... .. .. ... ........ .......
.... ......... .... ...... .........-........... ........ . . .


....... .. ....... ......... .... je ......... .........:
..... 80 ...... ........ 2,089.420 ... 29.7./.
..... 40 .. 80 .. ........ 1,878.604 ... 25.40/.


.. 40 ....... ......... 3,162.559 ... 44.9´´/.


..., ... ... ....... . ....... ...... ........ ........ .. ....
.........., ........ je cai>io .. .. ... ...... ......... ...... ... ..
snaiMO, .. ...... . ...... ........... ..... ....... ......., .. ....../
..... ..... .........., .... . .....)..... ............ ........ ... ...........
.......... ....... ....... . .... ... ...... ....... .........
............. . ........ ....... ..... ...... . ......... ........ ......
. ....... ......


......... . ..1...>1 ........ ........... . ......, inaiKOH tipsor
......... ................. ..... .... .. ... .... .......... ........ .
.... ..... ..... ........ ..... EepoTie, ........ .. .. ».......... ............
«, .. ......... . ........ ........ . ..... ..!.... (. ......
......, .... .. je ....... .............. no ......... ........... .
....... ....... ........... ........, .. .... ....... ......... ......
.. ... ..... ......) . . ... .... ......1... .......... . ....... ..... .....
....... .. ciBoje ......, ............ ............ ......, .. ............
. ........ ........ .. ............. ......... .......... . .....
.... ....... . ....... ...... .... .... ........... ........... .. ......
......... ........., .. .. . .... .......1.....1.... ......... ...... ...


147