DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 28     <-- 28 -->        PDF

..01..0 5.71 ...... .... cv .. le ...... ...... via .... . ....... .........


......... ....... (...... ........ 1.... 32.700 .. .....) .. .;.... iio


..... ...... ...... .. 1,06 .......


... .. .... .........., .. je .. .. ... ..... ......, ... ........


........... ....., ........ ...... . .. .. ...... ....... .... .. 1.—


.......


............ .......


(vBcra je . ..... .... ... 1,700.000 ......., CUITO je .. ..........


......... ... 3,600.000 .. 4,000.000 ...... ..... . ... .... ......... ....


... 6aiui .... ....., .. .. je Moipao ............ . ............. . . .


..1..,... .. je, .. v ..... .... ............ ......., a .... .....


........11. je .....:


...... 1931. .... je . ........... ... 200.000 ............ .......,


... je .. .......... ......... cea 700,000.-—300.0(. ..... ... ........


......... .. ...... . ... .....1... .... je ............ ....... .


......... .......... 50*/.
.. ........ .... ..^/.
^........ .......... 90´´Vo
........... ..|....1.)... lOO´Vo


......... ....... .... .. ...... .. ... lO´Vo ..... ....... ........
...... .. . 1931. ...... ..... .. 2S*/o ..... ....... ........ . ..


......... ........ ....... .. .... .......:


...1).......... 26,.5 ... ...... 12.10 ... ......


...«. .......... 33,33 „ „ 2.5,30 „ „


..´...... .......... 33,33 ,, „ 25,30 „ „


......... .......... 30,36 „ „ 20,53 „ „


........ .......... 32,28 „ „ 24,28 „ „


lla .... ,. ... ....... .... .... ........ ».........« ........ .....:
»... . ..... . ....1... ...... ........, .... ...... . ........ ........ ...
..... . ........ ...1,...., .... .. ...^.. ......... ........ .........
............ .. .... ....., .. .. .... ...1.... ........ (..... .. ......
.......) .......... ..... ......... .......... ....... ........ ..^....,
.. Kojmia .. .. .... ............ . .;... .. .... ....... ........« . . . .......
.... ....., .... ......... .... ....... . . . .«


......! ......-.., .... ».........« ...... ..... ......... ............
. .... .. »............« ..... ......., .... .... .. .... .........
... ....... . ....... .......


........ ... ....... ´......... ........ .. .... ............. .......
........, a .... .. ...... .... ..... . ....... ......... ....
.....>..


.... . .>^10..1.....


..........., ..... 1>.....|.. ..... ..., ..... .... ...... ........
....... ..... ..... ....... ...´....,... ...... .. ... ....... .........
..... je ... ... . ....... ...... .!.1.....;... . ..... ........ MiHiiuienie,
.. .. . ....... ......... «. ...... ....... .... ........... .. .........
....... .. ......... ........... (......... ...) ........ .. ... ..
. . . . . . ...... . ..1.....


.