DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 26     <-- 26 -->        PDF

no .... ........ .......... ........ .... .... ......., .. .. .........


. .......... ...... (... .. ... .. ....... ...´. ......., . .. .. .....


........... .. ......), ... .... ....... ,........ .. ........ ......,


...... je ......... ........, .. ..... ............ ...... .........


...... .. ... ......... ...... .. ............ ......1.. ............


......... je .........: ..... ....:...1.... ..... je ........ .. 248.48!!


KiM^ .. cea 14,000.000 ....01.«... .. . . ......... 48 .......... .. 1 ...^.


............ .... ........... .. ...... ........, .... ....... .....


.. ........ lio ........ je .. 14. ......, no .....;.... »..........« ..


16-... ......, a no ....... .......... .. 11-... ...... . ....!....


OiHai ..... no ....... . ..... 1.....[.. ......... (25—50 .. 1 ..^) no
.......... .... ..... ..... .......... (32—40 .. 1.000 .......... .......),
a no ........... .. ...... ......... ....... .<...´.. .. . . (17—19
.. ...... .......... .......).


....... .. ...... ........., . ... je ...... ^.......... ...........
je ....... . ..... .. ... ....... ........ ...... (12,5) . ........ .. ..
meicTovi (...... no ..... . ....... ...... .>. «. .... ........ .. 15.9,
......... .. 14.5, ....... .. 16.7, ........ .. 13.4 . .... ........


.... .. 19,2.


...1...1. ....... ..... 100.000 .......... .... je 3


« « « 50—100 « « « 2


« « « 20—50 « « « 12


... ...... ...... .... .. ......... ......., ....... . .....


lio ......... .......... ......... .... je .... .......:


.......... .......... . ......^.... 76 "/.
.......... . ...... 9.4´´/(),
........ . ....... 3.2;´´/.
......... 2.0"/»
........ ......... S.S^/o
...... (....... . .. ..) 0.5*/.
............... ......... 1.5<´/.
........ 2.4*´/(}
...... 1.5*/.


.... .......... ´... je ........ no ............, ... ........ .............
(....... cea 49,5<´/´.).


AKO .. .... . ..... ...... ........ ........... ......, .. ......1...
....>. ... ......... ............. ......... .. ...... ........
je 560/0 ........, 31./. ... ....., a li^´/o .........


.. ........ .. ..... ........... je .. ..... ...... . ...... no
........ . .......... .. 12-TOIM, a no ...... .. 7-:....


....... .... ....... .......... ............ 1...>.(......... ..........,
... ..,...... ....... . ......... .......... no 1 .. ..........
.. .. ........ .. 20-TOIM .. . . .. ...... cm, ...... ......, ... ... .. jom
caiM´o ........, ........, ....... . .........


....., . 1....«.:.., .... ........ ........... ..... . ...... .....
...>...>., ....... .......... ........ no 1 .. ..... ,.. ........
A .... je ..... .. .. ............. ........?


144