DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 22     <-- 22 -->        PDF

racija. Sigurno je međutim, da će priroda i u buduće na dosadanji grubi
način, zadirući sušenjem .. naše hrastike, znatno forsirati stvaranje prirodnijih
šuma. Tako nametnute prilike treba iskoristiti pošumljavanjem
površine sušaca i drugim vrstama.


Da naše ,šume doista u buduće poprime što više izgled prriodnih šuma
morali bi voditi brigu još o jednom naročito važnom faktoru, koji je bio u
nekadanjim starim šumama nerazdruživ od njih, koji je te šume ne pamo
oživljavao već i čistio. To je naša šumska fauna- u prvom redu ptice. Može
se reći,da je čovjek svojim radom, naglim iskorištenjem starih štoia, velik
dio ptica iz šume upravo protjerao, deložirao ih, a u korist onih brojnih
zareznika, kojima bi se one inače hranile i tako ih u njihovu razvoju suzbijale
u neke uže granice. Poznamo na pr. obitelj sjenki, koje su najmarljivije
u .čišćenju šume, a mogu se gnijezditi samo u dupljima stabala.
Sa starim šumama je međutim nestalo´ šupljina u ograncima i deblima i
sjenke, sa još mnogim druigim korisnim pticaima, morale su napustiti znatne
površine šuma, prepustiti ove samima sebi, odnosno raznim zareznicima. I
ovo je jasan primjer poremećaja one ravnoteže koju je priroda nekad
uspostavila u svojim šumama,


Prijeka je potreba da se poduzmu ozbiljne mjere i u pogledu vraćanja
u naše,šume njenih nekadanjih stanovnika. To se može polučiti jedino postavljanjem
umjetnih gnijezdišta, postepeno i u što većoj mjeri. Raznim
vrstama ptica valja pružiti što bolje i sigurnije nastanbe, pa u tom cilju
povesti propagandu putem škola i poljoprivrednih stručnjaka, koji su u
ovom pogledu nepiosredno i jednako interesirani, a i putem širokih slojeva
naroda. U svakogodišnjem budžetu, šumarstva u cilju obrane šuma trebala
bi ući stavka o kreditu za zaštitu ptica, koja stavka bi vodila računa baš o
stvaramju nastanbi za ptice, što je prvi uslov za njihovo unapređenje i
vezanje za stanovite predjele. Prije rata je jedno umjetno gnijezdište iz
hrastova drva stajalo 5.— din.


Gornjim prikazom ne mislimo da bi bila suvišna dalnja istraživanja i
u dosadanjem pravcu glede načina suzbijanja uzročnika sušenja, već naprotiv
da ih treba nastaviti.


Opask a ; U gornjem članku se ukazuje na neprirodno stanje čistih
nizinskih hrastika, na njihovu jednoličnost u pogledu starosti i vrsta, te iznosi
mišljenje da se jedino stvaranjem što jprirodnijih šuma, putem uzgoja,
mogu uspješno predusresti velike štete koje trpe ti hrastici povodom čestog
brštenja po gubaru i ostalim zareznicima. Predlaže se ra se čisti hrastici
postepeno zamjene sa sastojinama smjese od što više vrsta kojima odnosno
stanište odgovara.


. 3Toii cTaTte ............. .. ........... ......... ........ .....


.. .........1. .....1..1. ......... ..... ....1 . .....!, .. MOHOTOHHOCTI.


.......... ................ .... ...... ...........


..... ...... ......., ... ...... ...(........ ........., ........


....... ........, ........ ..... ......... .......... ......... ....


........., ..... ....... ............ ..... .........1. ...........


..... ....... ..... ..... ............ ....... ........... ......1.


.......... (Lymantria dispar, Enproctis Chrvsorrlioea) ..... ........ ...


...... ........ ......


140