DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 21     <-- 21 -->        PDF

njege ići za tim da se stvore mješovite sastojine gdje je to god moguće.
i ako se u stručnoj javnosti, te na šumarskim fakultetima propagira stvaranje
mješovitih sastojina uopće, ipak uza sve to stalno nastaju čisti hrastici,
čemu je obično razlog u ,tome, što se takove čiste sastojine najlakše
osnivaju. Poslije čiste sječe sječina se jednostavno zasije žirom ili se, kako
je već spomenuto, prepusti na nekoliko godina poljoprivredi na iskorištavanje,
koja se obvezuje da sama zadnje godine iskorištavanja zasije žir i
time obavi besplatno pošuml javan je. Takovo pošumljavanje ,samo izgleda
besplatno,´ dok je u stvari i previše plaćeno, jer poljoprivreda odnese ono
najvrednije i ostavi nam osiromašeno tlo. Svakako bi trebalo iskorištavanje
šumskog tlo po poljoprivredi izbjegavati, a ako postoje negdje razlozi zbog
kojih je takovo iskorištavanje neiizbježivo, u nikom slučaju se pošumljavanje
ne bi smjelo smatrati završenim nakon sjetve žira, već bi trebalo iza
toga i te kako nastaviti sadnju ostalih vrsti biljki, koje na odnosnom staništu
mogu doći u obzir. Nije dosta da se dodaje samo grab u svrhu stvaranja
podstojne etaže, već treba za .vremena primješati i druge vrste, kao
jasen, lipu, negdje čak bagrem, bukvu, klen, pa johu, kanadsku topolu,
vrbu i t. d., koje vrste treba da ulaze i ,u .dominantni dio sastojine, u svrhu
lazmicanja krošanja hrasta. I grabu treba dati mjesta medu dominantnim
stablima, a ne samo da ga uvijek .potiskujemo u podstojnu sastojinu.


Kod njega mladih i srednjodobnih sastojina, tamo gdje hrast čini
gornju etažu, proredni materijal treba prvenstveno tražiti u hrastu, dok
ostalo ,štc više štediti. da ne zapadnemo u grešku stvaranja čistih hrastika.
Na taj način vodeći hrastove iz dominantnog dijela, pomažemo preostalim
hiastovima da razviju svoju krošnju, čime ćemo ih svakako učiniti otpornijima
proti neprijatelju, a ujedno ćemo i ostale vrste unaprijediti, što će
doprinijeti otpornosti cijele sastojine. Prorede su u opće najbolja prilika
da povedemo brigu o osiguranju mješovitih sastojina i što povoljnije
njihove strukture,


U mladim čistim hrasticima dobro bi bilo, gdje god je to moguće provesti,
naknadno unijeti potsaditi, grab, a plješine nikad ne popunjavati
hrastom već uvijek makar kojom drugom vrstom, koju smatramo da može
uspjevati na odnosnom staništu,


U sastojinama gdje je sušenje stvorilo veće praznine redovito se
javlja pomladak raznih vrsta. Te praznine se obično dobro prirodno pošumljuju
jasenom, grabom i ostalim, u koliko ima od tih vrsta u blizini bar
pojedinih stabala koja rode sjemenom. Svakako možemo ovu pojavu
smatrati kao put prirode u smjeru popravljanja lošeg, neprirodnog stanja.
koje je ranije postojalo. Mjesto jednolične sastojine, kako u pogledu vrste
tako i u pogledu starosti, dobivamo ovdje nove sastojine koje će se znatno
razlikovati od dosadan jih. Priroda zapravo narušava onu štetnu monotoniju
u strukturi naših sastojina i stvara novo stanje, koje će svakako
bolje odgovarati u svrhu uspješne borbe proti dalnjih kalamiteta. Nuzgredno
ćemo napomenuti da će do takove povoljnije strukture doći samo
onda, ako se zabranom paše na odnosnim površinama osigura nesmetan
razvitak nove sastojine. U koliko na nekoj ovakovoj površini ne bi bilo
prirodnog mladika valjalo bi, u već opisanom smislu, izvršiti umjetno
pošumljavanje.


Lako je razumjeti, da se iz neprirodnih šuma teško stvaraju prirodne,
jer u tu svrhu treba mnogo vremena, rad ne jedne, nego više stručnih genc


139