DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 20     <-- 20 -->        PDF

bila današnje strukture: na velikoj površini ,ćisti hrastici mladih i srednjodobnhi
sastojina, slabih, nerazvijenih krošanja, neprskaljenih u boi´bi, bila
bi se i ona sušila upravo tako, kako se suše i današnji ,naši hrastici. Rekli
smo da je ta šuma bila prirodnija: bila je smjesa raznih vrsta drveća, u
raznoj starosti, prirodno prebcrnog tipa. Ako je ko´je staro ili jako stablo
uginulo zamjenilo ga je drugo, pa moguće i druge vrsti drva, U borbi sa
zareznicima održale su se lakše one vrste koje odnosni zareznici nisu
trebali za svoju prehranu, koje nisu prema tome pogodovale njegovu
razvoju. Tako se u borbi sa raznim napadačima stvorila mješovita šuma, u
kojoj su pojedina stabla ili njihove skupine pogodovale razvoju nekog
štetočine, dok su druga stabla ili skupine smetale njegovu razvoju. Na
taj način su zareznici bili osuđeni da ostanu u nekim užim granicama svog
razvoja. Ova je borba vodena vječno, šuma kao cjelina portala .je otporna,
jer napadači nisu imali u njoj tako povoljne smještenu hranu, kako je to
slučaj u današnjim šumama. Međutim ne možemo tvrditi da nije bilo i
tada sušenja. Vjerojatno je da su i tada, negdje nastale za jači razvoj zareznika
povoljne i vremenske i sastojinske prilike, ali sastojinske svakako u
manjoj mjeri, pa je mcglo doći negdje i do sušenja, ali ta nisu mogla ni
izdaleka postati tako štetna kao današnj.a. U zemljama gdje je šumarstvo
već davno bilo napredno i mjioge šume umijelno podizane, većinom u obliku
čistih sastojina, dakle znatnim dijelom neprirodne, bilo^ je davno i kalamileta


uslijed napada zareznika, čijem razvoju je stanje tih umjetnih sastojina
naročito pogodovalo.


Na temelju gornjih razmatranja slijedi da bi mi « borbi proti štetočinja
mcrali peći drugim putem i upotrebiti koje efikasnije sredstvo. Drugi put
bi morali odabrati i onda ako bi nam uspjelo pronaći neko snažno sredstvo
proti pomenutih štetočinja, jer bi i unajtoč toga sredstva morali stalno stajati
u borbenoj spremi. Efikasnije sredstvo pc našem mišljenju je samo uzgo j
šume . Moramo putem uzgoja stvarati otpornije šume od dosadanjih. Svakako
smatramo današnje neprirodno stanje naših šuma kao glavni uzrok
njihovu propadanju. Jedino prirodnijim uzgojem možemo postići u ovom
pogledu trajno povoljne rezultate. U tom cilju stvarajmo mješovite sastojine,
po mogućnosti sa mnogo vrsti drva, mješovite i u pogledu starosti.
Takove šume će biti ne samo otpornije, nego i vrijednije.


Promjeniti današnje nepovoljno i neprirodno stanje naših šuma nije
moguće u kratkom vremenu. Put uzgoja je dugotrajan i spor, ali mi uzgojne
radove vršimo tako rekuć dnevno. Svaka sječa bi trebala da ima
uzgojni karakter, pa bi svakom takovom zgodom trebalo učiniti nešto
korisno u smislu stvaranja otpornijih sastojina. Da budemo što konkretniji
u izlaganju ovog pitanja naglasićemo da je prijeka potreba potiski vat
i hrast u čistim bra&tovim ,sastojinama. Priroda nam u tom pogledu
prednjači. Ona proti neprirodnog stanja stvorena nasilno po čovjeku u
našim šumama, nastupa također nasilno i šalje razne nametnike iz životinjskog
i biljnog svijeta, proti kojih mi opet vodimo neuspješnu i bezizglednu
borbu. Izgleda kao da bi mi zapravo htjeli nametnuti prirodi nešto
što ona neće. Potezi su prirode u toj borbi često drastični, bezobzirni i vrlo
štetni po našu ekonomiju. Mi svakako treba da povučemo stanovite zaključke
iz te borbe, pa da nastojimo dovesti u sklad naše gospodarske
interese sa interesima i nastojanjima> zapravo zakonima prirode. Moramo
jednom upoznati i u praktičnom radu da su čisti hrastici najgori
i najneprirodniji tip sastojina i da treba putem ispravne


138