DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 18     <-- 18 -->        PDF

osušile. Ovo sušenje je redovito slijedilo poslije jakog brštenja, a trajalo
je po više godina, pa i onda kada guibara više nije bilo. On je zapravo,
izgleda, otvorio vrata ostalim nametnicima, koji su imali povoljno tlo na
oslabljenom hrastu, pa su nastavili dalnja razaranja. Često je o nastupu
ovih sekundarnih štetočinja ovisilo hoće li se pojedina stabla konačno
osušiti.


Dosadanjim opažanjima ustanovljeno je, da su prostrani čisti nizinski
hrastici objekt na kome se gubar može razviti u ogromnoj množini, nakon
čega brsti sve do čega dođe. U godinama dok ga je malo ostaje u glavnom
kod hrane hrastovim listom, koja hrana vjerojatno pogoduje njegovom
razvoju, dok hrana iz nužde sa nekih ostalih vrsta drveća, pa i korova,
vjerojatno ne unapređuje njegov razvoj. Možemo predpostaviti da medu
vrstama koje gubar brsti iz nužde ima i takovih koje mu škode i koje
prema tome doprinose njegovoj degeneraciji i konačno propasti. U tome
može biti razlog slabijem njegovom nastupu u mješovitim sastojinama, jer
u njima stalno nalazi manje povoljne prilike za svoj razvoj.


Borba proti gubara u prošlosti je u glavnom vršena uništavanjem
njegovih jajašaca. Ovaj rad međutim nije uspio, jer je gubar uza sav trud
i troškove, koji su tom borbom uzrokovani, ipak konačno došao do svog
punog razvoja, te brštenjem ogolio hrastike, nakon čega je došlo do
ponovnih sušenja.


Uništavanje jajašaca je obično uslijedilo onda kada ih se moglo naći
i vidjeti na stablima tako reikuć na svakom koraku. Uništena je ogromna
količina jajašaca, ali velik dio je ipak ostao. Ona koja su bila odložena
visoko u krošnjama nije se moglo doseći. Uvaživ prostranost nekih šumskih
kompleksa nije moguće tako temeljito obaviti čišćenje a da ne bi ostalo
nešto neuništenih jajašaca i na donjem dijelu debla. Kod struganja također
nije isključeno da se jedan dio jajašaca raspe na zemlju, pa se iz njih u
proljeću razviju gusjenice.


Teoretski zamišljeno jajašca bi se moralo istraživati onda, kada ih
zapravo jedva ima. Mišljenje je da gubar odlaže jajašca nisko u doba dok
je još u početku razvoja, dok se sporadički nalazi u| nekoj šumi. Postavimo
pitanje, da li je moguće svake godin.2 istraživati legla gubara i ova poništiti
u prostranim šumama od desetak tisuća ha, kakovi su nekoji kompleksi
naših nizinskih sastojina. Moramo pri ovom razmatranju uzeti u obzir da
u odnosnim prostranim šumama ima i takovih mladika u koje se jedva
može ući. Doduše u ovakove ne voli gubar odlagati jajašca, ali to odlaganje
nije niti isključeno, jer znamo, da ih nekad odlaže makar gdje. Nije isključeno
ni to, da ostane po koje leglo i u krošnji, gdje ga ne samo da ne
možemo doseći, već ni opaziti. Osim toga naše čuvarsko osoblje, koje bi
trebalo zapravo da´vrši istraživanje gubarevih legla, tako je malobrojno,
sa velikim srezovima, zaposleno oko čuvanja, doznaka i t. d. Nažalost ono
se nalazi na niskom stepenu stručne spreme da nema ni pravog razumijevanja
za neko savjesnije istraživanje gubarevih legla. Valjani čuvari, koji
bi slučajno savjesno vršili dobiveni zadatak, ne mijenjaju ništa u ovom
pogledu, jer za volju uspješnog rada morali bi svi biti vrlo savjesni, sa
potpunim shvaćanjem važnosti borbe proti gubara. Uza sve nastojanje
konačno će se negdje dogoditi propust, a moguće i iznenađenje kraj savjesnog
rada i motrenja, te ćemo jednog dana ustanoviti da se gubar ipak
širi i napreduje. Često su se čule izjave da je gubar negdje iznenadio neke
godine svojom jačom pojavom, premda ga se ranije nije opažalo. Zato bi
bilol vrlo važno ispitati ne odlaže li on jajašca u krošnjama već i u početku


136