DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Ing. ILIJA LONČAR (Zagreb):


UZGAJAJMO OTPORNIJE SASTOJINE


»..... cnocoScroeaTb ...........) ..... .......... .....-.^....«


Već decenijima stradavaju od sušenja naši hrastici u nizinskim šumama.
Glavnim uzročnikom toga sušenja smatraju se gusjenice gubara i ziatokraja
(Liparis dispar, Euproclis chrysorrhoea L.), kojima se pridružuju još i
mnogi drugi štetočinje iz biljnog i životinjsikog carstva.


Stanje nizinskih šuma danas je takvo da su one skoro sve mlade i
srednjodobne. Starih sastojina ima još razmjerno vrlo malo. Na velikim
površinama´nalazimo čiste hrastike, koji su nastali ili povodom čistih sječa,
da je sječina umjetno zasađena hrastom, ili negdje na taj način, da je
odnosna površina čiste sječe nekoliko godina iskorištavana u poljoprivredne
svrhe, a zatim — kad je tlo bilo prilično iscrpljeno — pošumljena je
hrastom. U potonjem slučaju, nastali hrastici obično pokazuju bijednu
sliku, slabog su uzrasta i prirasta, sa mnogo rakavih stabala, obraštenih
mahovinom i t. d. Mnogi su srednjodobni čisti hrastici nastali i tako, da su
tokom proreda vremenom uklanjane ostale vrste kao manje vrijedne, a u
cilju stvaranja sastojina sa najvrijednijom našo^m vrstom drva, hrastom
lužnjakom, koji je zbog svoje čuvene kvalitete — poznate po »slavonskoj
hrastovini« — došao na glas na svjetskom tržištu.


Do sada je opaženo da su mješovite sastojine mnogo bolje izdržale


sušenje negoli čisti hrastici. Naročito se ovo primjećuje u predjelima sa


pitomim brežuljcima i kosama, u čijim dolinama, i stranama ima hrasta


lužnjaka, i u čistim skupinama, dok velik dio sastojine tvore druge vrste,


uglavnom bukva, grab. Do sušenja hrasta u takovim sastojinama uopće ne


dolazi, premda se u njima gubar nalazi skoro stalno u umjerenoj količini,


ali ne dosiže ni približno stepen onog razvitka, kakav često imamo priliku


vidjeti u nizinskim hrasticima. Svakako u prigorju prilike za razvoj gubara


nisu tako povoljne, kao na prostranim nizinskim površinama čistih hrastika.


I u nizinama, u mješovitim sastojinama, možemo´ opažati slično stanje


kao i u pomenutim sastojinama na pitomim brežuljcima. Lijep je primjer


tomu u šumariji Pitomači, u šumskom predjelu Štorgina greda, odjel 5,


gdje su u smjesi jasen, hrast, brijest, i grab — potonji većinom podstojni.


Starost sastojine je oko 80 godina. Hrast se ovdje dobro drži, dok se suše


često hrastici, koji se nalaze oko ovog odjela.


Povodcmi velikih šteta, koje su u prošlosti zadesile slavonske hrastike


uslijed sušenja, nastala je razumljiva zahrinutost u šumarskim krugovirna.


Tražilo se načina kako da se zlu doskoči i zaustavi propadanje hrastika.


Borba je počela proti gubara, jer se logično smatralo njega glavnim uzroč


nikom sušenja. I u buduće se želi pitanju ove borbe posvetiti što veća


pažnja, a u cilju zaštite naše najvrednije vrste drva, koja je ozbiljno


ugrožena.


Prema ranijim istraživanjima u stručnim krugovima ustanovljeno je


da gubar brsti skoro sve vrsti drva, ali hrast najradije. Od naših vrsta


obično jasen ostaje pošteđen, zatim klen, pa javor, no ne jagmi se ni za


topolom. Do sada je nastupao najjače u nizinskim šumama i to baš u


hrasticima, koji su sušenjem doprinosili najveću žrtvu. Pojedine hrastove


sastojine ili veće skupine hrastova, u glavnom jednodobnih, potpuno su se


135