DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Kakovim međutim očima promatraju smolarcnjc šumari, koji su preživjeli svoj
vijek na Kršu te s njime se srasli, neka posluži izvadak iz privatnog pisma uvaženoga
mi prijatelja i druga šumara Ive Draščića u Opatiji:


»Vrlo mi je drago, da smolarenje u Sloveniji lijepo napreduje. Ovo je najveća
propaganda pošumiljavanja Krša. Kad narod bude vidio sve, što može dobiti od bora,
sigurno je, da neće više biti protiv pošumljavanja, nego će i sam na tome besplatno
raditi. Mi tražimo doprinose, besplatne nadnice za pošumijavanje i stvaranje novih
kultura ali zaboravljamo na njegovanje kultura i na njihovo iskorišćavanja. Narod
pokazuje malo volje za besplatan rad na pošumljavanju a ima i pravo, kada od svih
kultura ima samo štetu i terete (čišćenje gusjenica, zabrana paše i t. d.). Da se narod
ne zagrijava za pošumljivanje, to smo mi sami krivi, jer narodu ne damo priliku da
vidi, što sve čovjek može dobiti od bora, t. j . što narod može od bora s vremenom
(jčekivati. Narod je i te kako dobar račundžija, mnogo bolji još nego što mi mislimo.
Kad narod bude vidio, koliko on može imati t. j . zaraditi u borovim šumama, onda
će sa posve drugim naočalima gledati na pošumijavanje i na borove kulture.«


9) Uspjele sadnje redova tamarinske izvršene su uz obalu svega 1,5 km duljine
kraj Sutivana i Bola. Da ne služe za ukras, mogle bi dati već dobro ogrjevno drvo.


10) Prosvjeti naroda utrt je put predavanjima po selima. Smisa o z a šum u
podignut je boljim, jeftinijim i uspješnijim metodama rada
na pošumljavanju (sjetva), uzgojnim mjerama u šumi i i s k orišćivanjem
(obnovama) postojećih borovih kultura. Narod je
prihvatio sadnju čempresa za zaštitu poljoprivrednih kultura od vjetrova. Pionirima
u pošumljavanju davana su pismena priznanja i novčane nagrade.


Mora se naglasiti, da sav rad, koji se je na Braču izvodio, nije nailazio
na razumijevanje i potporu Banske uprave u Splitu. Iz iskustava na tom
otoku, koja su bila opisana u uvezanoj knjizi »OPĆE I ŠUMARSKE PRILIKE
OTOKA BRACA«, koja se nalazi u inventaru kotarskog šumara na
Braču a koja je također bila poslana Banskoj upravi, nije ništa korišteno.


Motivacija je bila: »Šta će početnik soliti pamet nama, koji idemo
prokušanim, solidnim, starim, utrtim putevima prakse i dobre -tradicije!«


Motiv je bio; neznanje, konzervativnost, lijenost i — zavist! Iskustvo,
tako dobro poznato svim mlađim poletnim ljudima! Ta su vremena prošla.
Nema sumnje, da se više neće događati, da se mladim trudbenicima koči
rad i sputavaju ruke.


Izvori;


I. Ranije proučena stručna literatura o Kršu.
II. Vlastita zapažanja i stručni rad na Kršu:
1) kao sredstvo šumarskog referenta li Supetru na Braču (1930-1936).
2) kao taksatora Ravnateljstva u Senju (1942—1943),
3) kod Odjela za šumarstvo obi. NO u Istri i SI. Primorju (1945—1946). ,
..... ........ €... ..1...>..... . ....... no ......... ..........
.............. ...... 11.........1.1. . ......... ...... .. ....... ......
........ ....... ...... ..1..(..:.....1. .......... no ......... . .....
(.......... ........). ........ .......... ..... .............. .....,
..... ... . .......... .. ... ... ................ ..... no .........)
......, — .. .......... .......... ...... ..... ........(.... .......
....... .............. ....... ....... ........ ..... ero ..... ......,
....1....... . ... ... .. ....... ........... no ........... .. .........
....... .......... ..... ............., a ...... ..... ....... ..
...........) ........... ........... ..... ...... ................
........


..... .......... .. ............. ................ .......... ..........!
........... ..... .......... ...... .......


134