DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 13     <-- 13 -->        PDF

6) Uređenje turnusa pašarenja i podjela blaga po vrstama te paša


blaga pod nadzorom odgovornog pastira i noćivanje u ograđenom prostoru.


Ne šumske kulture već torovi neka su ogradenil Ako


je to svuda drugdje provedeno, još je potrebnije to na Kršu. Noćivanjem


u toru, omogućiti će se skupljanje dragocjenog stajskog gnoja za dubrenje


pašnjaka. I sami pašnjaci moraju biti pod odgovornom stručnom upravom.


Za nadzor nad istima biti će skoro dovoljan bro) šumsko-čuvarskog osoblja,


koje je potrebno za šumsko gospodarstvo na Kršu. ... urednog korišće


nja pašnjaka sve tu meliorativne mjere bez pravog uspjeha.


7) Štetni narodni običaji moraju se uočiti i dokinuti. Pojedine naše


pokrajine imadu nepisane zakone, koji u zametku sprječavaju svaki po


kušaj napretka. Tako na pr. u Lici običaj je u nekim predjelima, da se


si oka pusti svuda širom, čim je prvi u selu iskopao krumpir. Ostali imaju


ljudski da požure, ako ne će da ga prepuste stoci, da ga uništava. Isto tako


je običaj puštati plandovati blago bez najmanjeg ograničenja, preko čitave


zime, ne poištujući ničije vlasništvo niti trud. Tamo je sijanje ozimine


nemoguće, ako ima mnogo blaga. Protiv sitne stoke bore se pojedinci na


taj način, što ozimna žita dobrano posiplju ovršno stajskim gnojem, koji


odbija stoku. Tek sa pojavom izvjesnog sveca pred proljeće u kalendaru,


nastupa opća zabrana puštanja blaga i stoke u pustopašu. Ne pomažu tu


neke živice ili kamenite ograde. Običaj je ovdje najviše pravoJ Ti iskonski


nepisani zakoni predstavljali su u svoje vrijeme potreban red, ali taj »red <


sprječavao je svaki pokušaj napretka i povećavao iz dana u dan nevolju


naroda. Nikakvim birokratskim mjerama nije mogla ranija vlast stati na


kraj tim običajima u pogledu »regulisanja« paše. Bolest se samim propisima


ne može liječiti!


8) Sakupljanje mrtvog kamenja jeste posljednja mjera poboljšanja te


dolazi na red onda, kada je travni pokrov već dovoljno ojačao, tako da


bura ne može otpuhavati niti kiše odnositi zemlju. Čišćenj e neza


štićenog i neuređenog pašnjaka nije nikakva melio


rativna mjera već upravo štetna radnja! Kod takovoga


posla »raste« uvijek novi kamen a zemlje nestaje.


9) Izgradnja stanova, uređaja za mljekarstvo i sirarstvo slijedit će sama


O´d sebe, kada se izvrši sve ono pod 1—).


Samo znatno povećanim prinosom trava moći će se pojedini predjeli


staviti pod zabranu u svrhu resurekcije lisnate šume i otpasti će s vre


menom potreba kresanja stabala za dobivanje lisnika. Zato i predviđa


osnova senjskog inspektorata za pošumljavanje za 42 godine rada svega


86 ha resurekcija. Stvar logična i realna, pošto nije predvidjela melioraciju


pašnjaka!


Za izvršene melioarcije mora se ubirati neka pašarina, koju treba
urediti progresivno prema broju stoke pojedinaca, koji pašu iskorišlćuju.
Time će se korišćenje svesti na umjerenu i ispravnu mjeiru i onemogućiti
pustošenje pašnjaka, jer često dva-tri imućnija čovjeka drže na zajednič´
kom pašnjaku više stoke nego li cijelo selo zajedno. To može regulirati


samo politika pašarinske naplate.


Umjesto današnjih krpa gustih borovih nasada, koje su za seljaka kraj


propadajućih pašnjaka od male neposredne koristi, moramo težiti za


ljepšom slikom: pašnjacima, zaštićenim i išaranim šum


skim drvećem.


131