DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 12     <-- 12 -->        PDF

III. Podizanje šumskih nasada na pašnjacima, kojima
se ne smije oduzeti značaj pašnjaka, sa pojasima i skupinama stabala sa
smanjsnim obrastom.
Pašnjaci naših jadranskih obala i nedaleke nutrašnjosti nisu ništa
drugo nego propadajući bijedni ostaci upropaštenog šumskog tla. Pro strani
goli pašnjaci bez zaštite šume na Kršu su samo
prelazno stanje između uništene šume i neplodnoga
11 a. Na takovom paš/njaku, preopterećenom besprekidnom pašom, neprestanim
gaženjem stoke te stalnim griženjem i čupanjem trave i njezina
korjenja pojavljuju se gola mjesta, gdje pljuskovi, smrzavice i bure zadiru
te odnose zemlju u nepovrat. Ipak i na jalovom pašnjaku
nešto neprekidno raste: kamen!


Uok se opći ekonomski uslovi na Kršu ne poboljšaju, moramo se držati
načela: što manje moguće smanjivati pašnjačku površinu pretvaranjem iste
u šumu. Mjesto toga preći na melioraciju pašnjaka i čim prije zaštititi i
meliorirati te površine.


Mjere za m, eiioraciju pašnjaka:


1) Zaštita šumskim drvećem u skupinama (ili pojasevima) ili pak pošumljenje
uz nepotpun obrast i{Q,2—0,3) i rijedak sklop za zaštitu od bure,
pljuska i sunčane pripeke, prema zahtjevima položaja i tla. Ostat će omogućena
paša blaga i pčela, kao i uspijevanje i buduće iskorišcivanje aromatičnog
bilja u industrijske svrhe na pr. kadulje, ružmarina itd. (destilacija).
Cim za zaštitu tla posađene biljke dovoljno odrastu, u branjevinu će se
moći povremeno, a kasnije i stalno, puštati blago na pašu.


2) Uređenje puteva i staza za blago.


3) Izgradnja lokava, cisterna i napajališta za blago.


4) Izgradnja skloništa i staja za pastire i za blago.


5) Bubrenje stajskim i umjetnim gnojivima, u prvom redu teško topivim
jeftinim fosfoirtima, koji se kopaju kod sela Razvode pri Drnišu u
Dalmaciji, upotrebljivim za ove zemlje u nepreradenom stanju. (Vidi Gračanin;
Pedološka istraživanja tla Senja i okolice te Pedoloiš-ka istraživanja
vriština Ličkog polja). I vapneni dušik domaće proizvodnje dobro će
odgovarati svrsi. Pa i sami šumski nasadi bacanjem iglica i lišća poboljšavati
će tlo. Od sjetve t. zv. »boljih vrsti« trava možemo od prilike isto
očekivati kao od uvođenja na Krš sanskih koza, velikih pasmina goveda
i konja na mjesto buše i bosanskog konjića. Jedno je nepobitno: d a n a šnja
zadruga loših trava rezultat je procesa degradacije
i pomanjkanja ishrane! Čim se pojavi hrana u obilju, ističu
se bolje vrsti (inače gotovo neprimjećene) svojim bujnim uzrastom. Primjer:
bujna trava na paljevinama uslijed pepela! Uzaludne su nade u neke
čarobne trave, koje ne traže ishrane. Bez gnojenja nema povećanja prinosa!


Ispravnost tvrdnje o poboljšavanju pašnjaka umijetnim gncjivima dokazao je u
praksi drug Ivo D r a š e i ć, sada kotarski šumar u Opatiji. Jednom je zgodom, kada
je ostao neki kredit za pošumljavanjc neutrošen, pognojio zajednički neki pašnjak
kod Trogira umjetnim gnojivima. Radi ukusnijih trava nagrnula je stoka sa sviju
strana, čim je to okusila, na pašnjak. Pošto se pašnjak bez reda koristio, a reda
uspostaviti nije bilo moguće, bilo je od svega toliko koristi, kao da je lonac jela
bačen među hiljade izgliidnjelih. U općem neredu, koji je tamo vladao, nije se´
moglo ni pomislitL na daljnje izvadanje gnojenja pašnjačkih površina. Takav je
zapravo bio red, red nepisanog narodnog običaja!


130