DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Stavka za putevs, staze, resurekcije, odmarališta, sadnju voćaka
pozitivne su te namijenjene unapređenju turizma, uglavnom dovršenju
uređenja čuvenog fjorda Jablanica, a moraju se ocijeniti kao preskromne.


Za melioraciju pašnjaka osnova ne predviđa ništa. Ipak — treba
priznati — običavalo se stavljati u godišnje proračune radova na terenu
i neke sVote za sakupljanje mrtvog kamenja sa pašnjaka,


1) Općina . r m p () t e-L c d c 11 i c e: »Izgradnja što većeg broja javnih cisterna,
napose uz ceste te u gornjfim zaselcima, je jedno od najhitnijih pitanja, jer žitelji
i stoka skapavaju ljeti mnogo od nestašice vode.«


2) Općina Kriv i put : »Apsolutna je potreba izgradnje što većeg broja
javnih cisterna u zaselcima, na javnim cestama, pa i na većim pašnjačkim
predjelima.«


3) Općina S v. Juraj : »Izgradnja javnih cisterna duž cesta i u zaselcima je
goruće pitanje ovoga kraja.«


4) Općina Ja b lana c (Opskrba vodom): Trebalo bi izgraditi što više javnih
cisterna u mjestima te uz ceste, a osim toga na većim pašnjačkim površinama u
srednjoj i gornjoj zoni«.


5) Općina . a r 1 o b a g« »Žiteljstvo i stoka opskrbljuje se uglavnam pitkom
vodom iz cisterna, koje su rprimitivne, mal´ene i brojčano nedostaju, jer kod malo
dulje suše cijeli kraj ostaje bez pitke vode, pošto nema nigdje stalnih vrela. Izgradnja
novih velikih cisterna, kako u zaselcima i duž cesta, tako i stalnih sabirališta vode
po visinskim pašnjacima je apsolutna i primarna potreba ovoga kraja.«


Ipak osnova ne predviđa izgradnju nijednecisterne
Zaključak:


Iz gornjeg proističe, da je osnova za pošumljavanje
sasvim jednostrana, da se je držala starih tradicija,
nasljeđe nih od Madjara, ne uvažujući potrebe


.života i ne koristeći zakonske podloge za istinsko


unapređenje života na Kršu, Tradicija je nadvladala


saznanje,


Osnova je ne samo jednostrana, ona je i štetna, ako bi se izvodila,
kako je zamišljena, jer otimanjem skoro 3,000 ha pašnjaka bez melioracije
ostale pašnjačke površine, preostali se pašnjaci još jače opterećuju
i upropašćuju.


Svi zakonski propisi za poboljšanje uslova života na Kršu ostali su


mrtvo slovo, jer ih izvađač nije primjenjivao.


Navedene gospodarske osnove uvezane su doduše u 6 lijepih knjiga


sa svim odgovarajućim nacrtima, ali su bez vrijednosti. Od koristi su


nam jedino u toliko, što nam pokazuju, kako se ne smije dalje raditi.


Učimo na grješkama!


V, PRAVAC BUDUĆEG ŠUMARSKOG RADA NA KRŠU;


Cijeli šumarski rad na pošumljavanju primorskog Krša ima se odvijati


sa ova tri vidika:


I, Podizanje šume radi drveta;u predjelima sa blagom


klimom (otoci), gdje se na napuštenim zemljištima jeftinim i uspješnim


metodama rada može pošumljavati sjetvom šumskog sjemena sa puni m


obrastom.


II, P o d i z a n j e šume za zaštitu objekata, smirenje


bujica, u higijenske i turističke svrhe, po potrebi i


skupljim metodama rada sa punim obrastom.


129