DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Osnova predviđa sve radove, koji bi se imali izvršiti u vremenu
1938/39—1979/80, t. j. u roku od 42 godine, sa prosječnim godišnjim
izdatkom od cea 325.000.— Din na području općina Krmpote-Ledenice,
Krivi put, Sv. Juraj, Jablanac, Karlobag i grada Senja.


Svi predviđeni i po ´višoj nadležnoj vlasti odobreni radovi podijeljeni


su po svome karakteru ovako;
2,770.681,212.33888.5066.—
6.500285.314
!! ha
ha
ha
ha
tm
!! tm
novog pošumljavanja .. . .
popunjavanja
čišćenja kultura
proreda
prosjeka kroz kulture . , .
zidova oko kultura ... .
7,254.340 Din
3,350.797 ,,
353.718 ,,
33.912 ,,
35.080 ,,
2,256.765 „
troška
,,
,,
,,
13.81312.356
tm
tm
puteva
staza
247.458
103.956


86 !! ha resurekcija ...... .
odmarališta (vidikovci) . .
sadnja voćaka
.
20.676
3.385
2.700
,,
,,
,,
,,
,,
,,
Ukupno ; 13,662.787 Din trošk a


Pošumljavanje je predviđeno skoro isključivo sadnjom crnog bora uz
zasijavanje sjemena listaca a uspjeh sadnje sa svega Sć^/i) prosječnog
uspjeha. To se dade izračunati iz stavke za popunjavanje kultura, uzimajući
za osnovu računa površinu. Uspjeh pošumljavanja i ne može biti
povoljniji, jer se za proizvodnju sadnica upotrebljavaju samo dva velika
centralna rasadnika jedan do drugoga (glasoviti Sv. Mihovil), bez obzira
na različite stanišne prilike, umjesto lokalnih terenskih rasadnika te se
odgajaju u iscrpljenom rasadniku kržljave sadnice, držeći se pogrješne
zastarjele teorije; da se boljke već od prvog časa moraju priučiti zlu,
jer će se nakon presađuje naći u slabo plodnoj zemlji" svoga novog staništa.
Koliko je tačno, da biljke ne smiju biti prehranjene, naročito sa
dušikom, toliko je i ta teorija pogrešna. Baš na Kršu se pokazalo, da
u mladosti zakržljale sadnice i na terenu dalje kunjaju, isto kao i svako
živo biće, koje je u prvoj mladosti oskudijevalo na ishrani. fO tome sam
se sam uvjerio.) Slično je s djecom, pačićima, guščićima i t. d. . . .


Jedna od osnovnih grješaka Inspektorata od njegova osnutka u
tehnici rada jeste baš u tim velikim centralnim šumskim rasadnicima,
nadmorske visine 600 m, koji šalju svoje sadnice na vrlo udaljene položaje
uz more u sasma druge prilike. . tome su ti rasadnici svoju višemilijunsku
produkciju sadnica deponirali godimice u krajeve sjeverne
Hrvatske, pa i dalje!


Čišćenje kultura, proredjvanje i čišćenje prosjeka uz predviđeni
izdatak dokazuju, da velik dio područja Inspektorata ne oskudijeva na
drvetu, barem ne na ogrjevu, inače tih troškova ne bi bilo, kao što ih
ni na otočju nema, iz čega slijedi zaključak: ne treba saditi šumu
radi drveta, ako je potreba na pašnjacima veća.


Ogromna stavka za izgradnju suhih zidova oko šumskih nasada pretstavlja
mrtav kapital i sterilan rad, koji se mora izbjeći boljim i organiziranim
nadzorom´nad pašarenjem. Tu se treba ugledati na red i disciplinu,
koja vlada kod pašarenja u Vojvodini, gdje nijedna, pa ni poljoprivredna
kultura, nema ograde. 285 kilometara mrtvog zida nizašto!


Uz sadnju crnog bora osnova dobro predviđa i sjetvu sjemena listača
i kadulje, što se već cd ranije s uspjehom provodi.


128