DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-6/1946 str. 65     <-- 65 -->        PDF

OBAVIJEST PRETPLATNICIMA ŠUMARSKOG PRIRUČNIKA


U prvotnom pozivu na pretplatu za Šumarski priručnik bilo. je najavljeno, da
će knjiga izaći koncem 1945. Taj je poziv bio raspisan, da bi se bar otprilike mogao
saznati broj interesenata za to opsežno djelo, pa da se na osnovu toga utvrdi broj
štampanih primjeraka, kao i da se tako pribavi bar dio najpotrebnije svote novca,
koju je trebalo unaprijed položiti štampariji.


Priručnik nije do sada izašao iz štampe iz mnogobrojnih razloga tehničke nara


vi. Djelo je prema prvotnoj zamisli mnogo prošireno. Štamparija je bila opterećena
momentano aktuelnijim radovima, nije mogla pravovremeno nabaviti papir, a osim
toga u međuvremenu su joj bili izmijenjeni strojevi. Mnoštvo tablica, formula i klišeja
u prvom dijelu priručnika znatno je usporio rad. Osim toga nisu bili rukopisi
dostavljeni u ugovorenom roku zbog opterećenosti suradnika drugim poslovima.
Slaganje je prve knjige obavljeno i štampanje će biti dovršeno još tokom ovoga
mjeseca. Druga će knjiga biti brzo odštampana, jer ne će imati mnogo formula, tablica
i klišeja. Knjige će biti otpremljene pretplatnicima uz nadoplatu do potpune cijene,
koja će se točno odrediti po dovršenju štampanja, i to uz 25°/« popusta od knjižarske
cijene.


Nadamo se, da će pretplatnici uvažiti razloge, zbog kojih Priručnik nisu do sada
primili, ma da su na ime pretplate položili dio odnosnog novca.


Obavještenja u svim ostalim pitanjima daje Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb,
Strosmajerov trg 12.
Uredništvo Šumarskog priručnika.


DRUŠTVENE VIJESTI


PREGLED


RADA ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTVA INŽENJERA I
TEHNIČARA (DIT) FNR JUGOSLAVIJE


ŠUMARSKA SEKCIJA DIT-A HRVATSKE


1) Rad u vremenu od siječnja do ožujka 1946.


U ovom vremenskom razdoblju Hrvatsko šumarsko društvo sa sjedištem u Zagrebu
nastavilo je svoj stručni i društveni rad, i to po odobrenju Republikanskog Ministarstvi
unutrašnjih poslova. "


Pod konac siječnja održana je konferencija užeg kruga šumara (Anio, Cop, Duić,
Išpanović, A. i I. Horvat, Marinović, Neidhardt, J. Radošević,, Andrija Premužić, Spo
Ijarić, Ugrenović, Vajda) u predmetu izdavanja Šumarskog lista.


Republikansko Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (Šumarstvo) dalo je svoju


pripomoć za Šumarski list uStanje blagajne na 1. II
izno. o.
su od 19.500 Din.
g. bilo je slijedeće:
1) Gotovina2) Vrijednosni papiri3) Zaklade
18.922.—
25.004.—
2.495.—
Dinara

Uredništvo Šumarskog listatehničke pripreme oko izdavanja
izvršilo jo
lista.
konačnu redakciju članaka i obavilo


. 63