DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ima još mnogo da se uradi. Tu će trebati ostvariti živu saradnju šumarskih i prosvjetnih
radnika. ´ .*,,


/ problem uprave šuma stoji pred teškim zadacima. Reforma uprave diktovana
je ideološkim osnovima nove države, nacionalizacijom šuma i novim formiranjem
narodne vlasti.


Za službu uprave šuma treba osigurati primjereno velik i sposoban kadar šumarskih
stručnjaka. Sa time u vezi jest i pitanje šumarske nastave. Šumarska
nastava treba da uzgaja stručnjake, kakove treba narodna vlast. Ü interesu
čuvanja šuma, treba dići nivo znanja i učvrstiti autoritet narodnih čuvara šuma.


Naučnom radu treba otvoriti što šire mogućnosti. No taj rad treba da bude što
tješnje povezan sa stvarnim potrebama i zadacima šumarske privrede.


Na trećem mjestu po svojoj važnosti jest konkretni i praktički rad
na terenu, koji se kreće oko rješavanja pitanja obnove i nove orijentacije šumarske
privrede. Važnost ovoga rada jasno je uočljiva, ako se uvaži, da je iznošenje
rezultata tog rada u Šumarskom listu potrebno, kako bi se na taj način moglinjima koristiti i svi oni, koji rade u sličnim prilikama ili s istim ciljem.


Sa gledišta Šumarskog lista, a naročito s gledišta njegovih čitalaca, važnijeje tretiranje ovih praktičnih pitanja nego raspravljanje općih načelnih i teorijskihstručnih pitanja, koje nemaju neposredne veze s obnovom i preorijentacijom. Zbog
toga, ćemo praktičnim pitanjima davati prednost pred načelnima.


Praktična pitanja od važnosti su još i zato, što ona predstavljaju neposrednidodir sa širokim narodnim masama i njihovim potrebama, a te potrebe čine osnov
čitavog narodnog ekonomskog života. Najzad, ova praktična pitanja od važnosti su,
jer narodne mase vrlo osjetno reaguju na suštinu i na način njihovog rješavanja.


Radove naučnog ili posve teorijskog karaktera, ne ćemo donositi, jer oni treba
da, uđu u periodičke publikacije, koje služe nauci. No vodit ćemo računa, o n a
učnim radovima, koji su od praktične važnosti.


Staleškim pitanjima Šumarski list manje će se baviti. To iz razloga, jerje rješavanje staleških pitanja preneseno u dužnost i kompetenciju nadležnih sindikalnih
organizacija. U tom načinu gledanja odrazuje se i vrijednost tih naših organizacija.
Danas su sindikalne organizacije postale govornice i branič staleških
interesa, za koje je nekada Šumarski list trošio mnogo vremena i prostora.


Šumarski list pažljivo će pratiti domaću i stranu — u prvome redu rusku i


drugu slavensku — stručnu literaturu, koja je od praktičnoga, značenja.
Nastojat ćemo da nastavimo nit, koju je prekinula cenzura prije dvadesetak godina,
t. j . pokušat ćemo da provedemo zamjenu Šumarskog lista za. r.uske stručne
listove, kao što je to ona nekad bila uspostavljena.


Šumarski list donosit će kratke vijesti, informacije i bilješke o pitanjima iz
područja šumarske privrede i najbližih srodnih oblasti, koje bi mogle biti od interesa
za čitaoca.


*


Radosni smo, što je Šumarski list, kao stručni organ s tradicijom od nemalo
70 godina, mogao da stane na prag novoga doba ponesen novim duhom i novim
poletom. Nastojat ćemo, da Šumarski list predano posluži potrebama naroda i
narodne vlasti. U želji, da oko Šumarskog lista okupimo što više sa radnika, i u želji,
da Šumarski list stavimo u službu što brže obnove i što uspješnijeg izgrađivanja budućnosti
naše šumarske privrede, a po njoj i sretne budućnosti, jedinstva i bratstva
naših naroda, upravljamo ovaj poziv na saradnju svima drugovima šumarima iz
sviju federalnih jedinica.


Radni od b o .


3