DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 88     <-- 88 -->        PDF

nadić a i predavanje prof. Dr. Petr a či -izdavanju jedinstvenog Šumarskog lista za cić
a otštampaju u Šumarskom listu. Prihvać a jelu F. D. Jugoslaviju. Prihvać a se.
se. . -. Predsjednik prof. Dr. N e n a đ i ć zahvaljuje


Ing. E u ž i ć izjavljuje, da je nakon teških se skupštinarima na pažnji, kojom su pratili
godina opet došao u Zagreb, sretan je, što se i tok ove skupštine, završava skupštinu u nadi,


ovom prilikom manifestirala sloga bratskih nada
će u buduće naši šumari, a naročito drugovi


roda, koja je našla svoj izraz u pozdravu drupartizani,
koji su upoznali vrijednost šume u
garima šumarima iz ostalih jedinica F. D. Junarodno-
oslobođilačkoj borbi, biti strogi i pragoslavije.
Moli da bude primljen u redove H. vedni čuvari naših šuma.


Š. D. U Zagrebu, dne 19. kolovoza 1945.
Predsjednik mu se zahvaljuje i moli ga, da Predsjednik: Dr. Đuro N e n a d i ć, v. r.
a tome smislu podnese molbu upravnom odboru. Tajnik: Ing. Zrinjko U r o h o v a c, v. ..
Prof. Petračić predlaže, da upravni odZapisničari:
Ing. Z. G r o li o v a c, v. r. i Dr.
bor poradi na što užoj saradnji svih šumara i ing. Ivo H o r v a t, v. r.


ZAPISNIK


SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA, ODRŽANE
DNE 13. RUJNA 1945. GOD. U ZAGREBU.


Sjednica je sazvana dopisom broj 41/1945. od


25. VIII. 1945. Sjednici su prisustvovali: Prof.
Dr. Đ. Nenadie, predsjednik, Ing. B. Ma-
u o j 1 o v i ć, podpredsjednik, Ing. A. Kauder»
podpredsjednik, Ing. Z. G ro h ov a c, tajnik I.,
Dr. I. H or vat, tajnik II., Ing. Z. Špoljar
i ć, blagajnik, Dr. M. An i ć, urednik Šumarskog
lista, te odbornici: Ing. B. Cop, Ing. A.
D u j i ć, Ing. A. H o r v a t, Ing. J. R a d o š e v
i ć, Ing. A. P e r u š i ć, Ing. M. Mujdrica
i Ing. J. Š a f a r. Ispričali su izostanak i odredili
svoje zastupnike: Ing. T. P e 1 e š, Ing. D.
Kabalin i Ing, K. N e i h o 1 d. Poziv nije
mogao biti uručen zbog nepoznatog boravišta:
Ing. I. Coloviću.
Sjednica je održana u društvenoj prostoriji,
a dnevni red bio je ovaj:


I. Pozdrav predsjednika;
II. Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista;
III. Proračun za godinu 1945.;
IV. Ustanovljenje visine članarine;
V. Imenovanje upravitelja Šumarskog doma;
VI. Postavljenje kućnog pazitelja;
VII. Ustanovljenje plaća namještenika;
VIII. Popravak krova Šumarskog doma;
IX. Uređenje
Šumarskog muzeja;
X. Stanje imovine pohranjene u podrumu
(drvo,
papir i drugo);
XI, Uređenje društvene knjižnice;


XII. Promjena ugovora i ustanovljenje članarine;
XIII. Eventualije.
I. Pozdrav predsjednika.
Otvarajući sjednicu predsjednik je održao
slijedeći govor:


Drugovi odbornici!
Otvaram prvu sjednicu upravnog odbora H.
Š. D. u novoj oslobođenoj Jugoslaviji, čije su
šume najveća narodna imovina i najljepši njen
ukras. Ja Vas, drugovi odbornici, srdačno pozdravljam,
što ste «se u tolikom broju odazvali
pozivu na ovu prvu našu odborsku sjednicu. Na
Vama kao predstavnicima H. Š. D. leži veliki
zadatak i velika odgovornost, kako u pogledu
promicanja opravdanih probitaka članova našega
društva, tako i u pogledu unapređenja šumarstva
naše lijepe i prostrane domovine. Veliki
zadaci nas čekaju, a ja se nadam, da ćemo
ili sretno izvršiti.
Sa suzom u oku vidim, da medu Vama nema
odbornika, druga Ing. Ante Sedmaka , načelnika
Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.


Dana 1. rujna o. g. zločinačka je ruka u naponu
muževne snage, u 33. godini prekinula nit
njegova mladoga života u vršenju službenički li
dužnosti u šumama Gorskoga Kotara, nedaleko
Delnica.


Poznavajući ga iz đačkih vremena kao nadarena
i vrlo dobrog svoga đaka, očekivao sam
od njega najveće uspjehe na polju vođenja našega
šumskog gospodarstva.


Po završetku svojih studija na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu, dobio je
prvo svoje namještenje u šumama Gorskoga
Kotara, u kojima je, eto, tako tragično izgubio
svoj mladi život.


Kada su se godine 1941. navili crni oblaci
nad našu domovinu i kada je prijetila velika
opasnost, da će strahovito naoružani vjekovni
neprijatelji našega naroda: Nijemci i Talijani
uništiti i istrijebiti naš narod sa rodne grude
naših otaca, odlazi ing. Ante Sedma k prvi
među mladim šumarima u šumu, da se bori za
naš narodni opstanak i za našu slobodu. U
krvavoj oslobodilačkoj borbi bio je ranjen.
Ožiljak rane nosio je na svom časnom i junačkom
obrazu.


Iz teške narodno-oslobodilačke borbe povratio
se na završetku medu nas nošen velikim
željama, da stručno radi oko podizanja, njegovanja
i čuvanja naših šuma, čiju je veliku
važnost i vrijednost u borbi dobro upoznao.


Budući da je zauzimao visok činovnički položaj,
to je bio u mogućnosti da mnogo učini
na organizaciji šumarske službe i našega šumskog
gospodarstva. Svi smo s puno nade od
njega to očekivali, ali, eto, zao udes sudbine
spriječio ga je u tome važnom poslu. Kao da
nije bilo dosta učinjenih žrtava našega naroda
za opstanak i slobodu u prošloj oslobodilačkoj
borbi, nego je udes tražio, da i drug Sedma k
u već oslobođenoj domovini uzida svoje kosti
u njene vječne temelje.


Za sve što je učinio u korist naših šuma, a
naročito za njegove podvige u oslobodilačkoj
borbi za opstanak i slobodu našega naroda,
neka mu je vječna hvala i slava!


Prisutni ustajanjem i poklikom »Slava mu!«
odaju počast mrtvome drugu.


II.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista.
A). IZVJEŠTAJ TAJNIKA.


1. Zapisnik 66-godišnje skupštine Hrvatskog
šumarskog društva održane dne 19. kolovoza
1945. godine u Zagrebu ovjerovljuje se nakon
čitanja, bez primjedbe.
82