DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Proračun primitaka od 16. Vili. do 31. XII. 1945. Prilog br. 5.


Predviđa se
do konca god


Tek. Predmet
1945. Opaska


broj
Din.


1. Članarina redovitih članova
14.000 —
2. Članarina izvanrednih članova
375,—
3. Članarina pomlatka
800.4.
Članarina utemeljitelja i dobrotvora
3 000.—
5. Pretplata. Šumarskog lista
150.—
6. Oglasi u Šumarskom listu
300.7.
Pripomoći Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Križano u proračunu
8. Stanarina za Šumarski dom
100.000.—
9.
Prihodi od prodanih pojedinih primjeraka Šumarskog
lista 200.—
10. Prihodi od prodanih knjiga .
400.—
11. Nepredvidivo
200.—
Ukupno: 119.42Ć


Proračun izdataka od 16. VIII. do 31. XII. 1945. Prilog br. 6.
Do konca god. 1946.
Stavka Predme t predlaže se
Din.
1.
2.
8.
4.
5.
C.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
lfi.
Tisak Šumarskog lista
Nagrade uredniku, tajniku i blagajniku
Nagrada namještenici
Nagrada kućnom nadzorniku
Nagrada podvorniku
Poštarina i bilježi
Nabava i uvez stručnih knjiga i časopisa
Pisarske potrepštine
Honorari piscima u Šumarskom listu
Nabava inventara i popravci
Osiguranje Šumarskog doma .
Poštanskoj štedionici za manipulaciju čekom ... .
Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija
Okružni ured, penzioni fond i službenički porez . . .
Čišćenje siyjega, podova i nabava materijala za čišćenje
Telefon
34.785.9.000.
19.200.
3.600.
00.
300.
500.
100.
3.000.200.
100.
7.000.
540.300.
900.17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Takse za oglase u Šumarskom listu . .
Uzdržavanje i popravci Šumarskog doma
Porezi, prirezi i kuluk
Članarine za društva i pretplate časopisa
Putni troškovi odbornika i nadzornog odboraPutni troškovi tajnika i blagajnika
Doprinos Kereškenjijevoj zakladi
Doprinos Borošićevoj zakladi
Pripomoći studentima
Pripomoći stručnim piscima .
Nepredvidivo
. .
... .
100.7.000.
30.000.
400.
1.500.-


Ukupno: 119.425.—


VII.
Eventualije. Dr. Neidhardt a povodom 100-godišnjice
prvog sastanka naših šumara. Taj se sastanak
Prof. Dr. Petrači ć održao je predavanje


održao 1846. na dobru Prečee. Predlaže, da se


pod naslovom »Paralela između Kozarca i Mo


1946. godine održi skupština društva u Prečecu,


rozova«, u kojem je opisao život i rad ovih dva


ili u Zagrebu s ekskurzijom u Prečee. Pred


ju velikih pretstavnika šumarske struke kod


sjednik predlaže, da se odluka o tom prijedlogu


Hrvata i Busa. Predavanje je otštampano na


prepusti upravnom odboru. Prihvać a se.


str. 24—28.
Predsjednik prof. Dr. N e n a d i ć izjavljuje, lug. B. Manojlovi ć predlaže, da se poda
je skupština primila pismeni prijedlog prof. pozdravui govor predsjednika prof. Dr. Ne