DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Nadzorni odbor: 1) Ing. Nikola Sepie,
2) Ing. Adolf Weiller, 3) Ing. Ante
P a v 1 i ć, svi iz Zagreba.


Zamjenici nadzornog odbora: 1)
Ing. Đuro Šokčević , Zagreb, 2) Ing. Vjenceslav
Badošević, Zagreb.


Časni sud: 1) Ing. Drago Andrašić,
2) Ing. Ante D u i ć, 3) Ing. Dragutin Radim
i r, 4) Ing. Dane Hranilović 5) Ing.
Mirko Medaković, svi iz Zagreba.


Zamjenici časnog suda: 1) Ing.
Roko Kovačevi ć, Zagreb, 2) Ing. Luka
Šnajder.


Urednik Šumarskog lista: Dr.
ing. Milan A n i ć, Zagreb, zamjenik urednika:
Dr. ing. Zlatko Vajda.


Nakon toga predsjedatelj se zahvaljuje na
pažnji svih prisutnih i zaključuje prijepodnevno
zasjedanje skupštine.


Poslijepodnevno zasjedanje


Povjerenik otvara poslijepodnevno zasjedanje
skupštine u 16,20 sati i moli izabranog predsjednika
prof. Dra. Đ. N e n a d i ć a, da zauzme
svoje mjesto.


Predsjednik prof. Dr. D. N e n a d i e održao
je slijedeći pozdravni govor:


»Drugovi, kolege I
Primajući Vašim povjerenjem čast predsjednika
»Hrvatskog šumarskog društva«, na
svom prvom koraku smatram se dužnim, da
Vam se od srca zahvalim na tom povjerenju.
Nastojat ću, koliko će mi to moje snage dopuštati,
da to povjerenje svojim radom i
opravdam. Ujedno Vas molim, da me u mom
radu potpomognete.
»Hrvatsko šumarsko društvo« stupa u novu
epohu narodnog života u Federativnoj
Državi Jugoslaviji, u kojoj naše šume i šumsko
gospodarstvo zauzimlju naročit položaj.
Prije nego prijeđemo na daljnji rad, dozvolite
mi, drugovi, da Vam upravim nekoliko
riječi.
Prošli smo kroz teški i krvavi rat. Prohujale
su 4 godine ljute borbe i teške kušnje.
Kruti neprijatelj upregao je sve sile, da nas
slomi, razdvoji i nametne svoju vlast. Upregao
je i sve svoje sile, da nam otme našu
lijepu domovinu. Dakako, da su ga kod toga
privlačile naše šumovite planine i prostrani
lugovi.
Digao se narod, a digla se i sva naša priroda,
da stane na put naumljenom bezakonju
i nepravdi. Našom malom, ali hrabrom narodu
pružila je ruku majka priroda — naše
gore i šume.
Šuma se i opet pokazala čuvaricom naše
narodne slobode, kako je i u prošlosti bila. Iz
šume je pukla prva puška osvetnica. Šuma i
puška bile su dva motiva — dva simbola već
u prvim časovima narodne borbe za slobodu.
Oluja narodne obrane rodila se u šumi, a tu
je oluju razmahao nadčovječnom snagom
prvoborac Tito.
Ona je prohujala preko naših sela, gradova
i polja, preko čitave zemlje Jugoslavije.
Put spasa vodio je u šumu! Na čelu sa
svojim prvoborcima organizirao se narod u
šumi na otpor. Iz šume se branilo i napadalo.
Šume su bile jedino sigurno zaklonište za
slabe žene, nejaku djecu i iznemogle starce,
koji su — ostavši bez ognjišta i krova nad
glavom — spašavali u okrilju šume gole ži


79


vote od ubojnih bomba iz »Štuka« aparata i
oštrog ustaškog noža.


U narodno-oslobodilačkoj borbi šume su
odigrale svoju historijsku ulogu, jer su najviše
pridonijele spašavanju naroda od potpune
propasti.


Šume ´Like i Gorskog Kotara, Banije i
Korduna, Zagorja i Slavonije, Bosne i Hercegovine
bile su neosvojive prirodne tvrđave,
a pojedina stabla bila su nerazorivi bunker
i siguran zaklon hrabrim borcima za narodnu
slobodu.


Odmah u početku krvave borbe protiv
mrskih okupatora: Nijemaca i Talijana, kao
i pomagača — ustaša, tražio je narod utočište
u šumama. Sa svih strana pronosio se
jedan glas: »Puške se vati, šuma ti mati«!


Šuma je spojila u svome okrilju sve one,
kojima je bila na srcu rodna gruda. Povezala
je u jednu borbenu zajednicu i Srbe i
Hrvate, i katolike i pravoslavce. Našli su se
na istoj liniji svi oni, koje je tuđin svojom
lukavom politikom nastojao — protežirajući
sad jednog sad drugog — zavaditi i razdvojiti.


U velikoj našoj narodnoj
oslobodilačkoj borbi dali su
svoj dostojan prilog i naši drugovi
šumari.


Mnogi naši članovi posegoše s oružjem u
ruci u borbu protiv krvoločnog napadača i
izložiše svoje mlade živote smrtnoj opasnosti.
Na drugoj strani mnogi su se opet članovi
primili pozadinske borbe rastačući >~
temelja neprijateljske snage.


Ovih nekoliko riječi usmjerujem
u prvom redu uspomeni
dragih naših pokojnika, koji
uzidaše svoje kosti u čvrste
temelje naše nove otadžbine.
Mislim kod toga na one narodne
heroje — šumare, koji izgubiše
isvoje živote u otvorenoj
borbi s krutim neprijateljem,
kao i na one kolege, koji na
pravdi Boga poginuše od ustaškog
noža, ili izgubiše na drugi
način živote.


S tim u vezi predlažem, drugovi, da ustanemo
i jednom minutom šutnje, da se, sjetimo
naših dragih pokojnika, te im time iskažerno
naše poštivanje.


(Šutnja).
Neka je velika hvala i našim, kako
prisutnim tako i otsutnim borcima,
koji su puškom u ruci,
boreći se u partizanskim redovima,
doprinijeli stvaranju naše
domovine.
Neka je velika naša hvala i svim onim
drugovima i kolegama, koji su svoji m
radom u pozadini pomogli n a rodno-
oslobodilačku borbu.


Ostvareni su ideali, za kojima su težili
naši narodi. A sada potrebno je, da se, drugovi
i kolege, primimo što zdušnije posla oko
izgrađivanja naše opustošene domovine. Čekaju
nas veliki radovi na polju našeg šumskog
gospodarstva. Šume naše moraju biti
izvor dobara potrebnih za dizanje našeg malog
čovjeka. One ne smiju biti poprište utakmica
za sakupljanje kapitala domaćih bogataša
i tuđina. Ne smije biti ni jednog kutića
naše krvlju natopljene zemlje, koji ne će biti
razumno iskorišćen. Čekaju nas važni poslovi