DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Bilanea na dan 16 VIII. 1945.
Prilog br. 3.


AKTIV A Din. Kuna Ukupno
Din.
Opaska PASIVA Din.
I. Stanje blagajne:
2. Efekti:
a) Čekovni račun Post. štedionice
b) Uložnica Grad. šted. u Zagrebu
br. 114.016
c) „ „ „ u Zagrebu
br. 114.015
d) „ I. hrv. „ u Zagrebu
br. 308.614
41.71!.
12.019.58
21.596.88
543.7;)
2,—
t
Dugovine nema
i

11. Stanje potraživanja:
- III, Nekretnine:
1. Zgrada Šumarski dom u Vukotinovićevoj
ulici br. 2 2,450.010-2,450.000

Nepoznato
brojno stanje
članova
i visina
članarine
u
D. F. J.
-
IV. Pokretnine :
18.680.— *
.
30.000.— 103.680.-
Ukupn o 2,554.432.2,554.432.—


Stanje imovine i zaklada 16. VIII. 1945« Prilog br. 4.


Vrijednost na 16. VIII. 1945.


Tek.


Predmet
broj Din. Kuna


A. Aktiva
1.
41.—
711.— 39 046.63
2.
Inventar:
18.680.—
55.000.—


30.000 —
3. Nekretnine:
2,450.000.—


Ukupna aktiva: 2,554.432.— 39.046.63


B. Pasiv a
1.
Ostaje čista imovina na 16. VIII. 1945
2,554.432.— 39.046.63


0. Stanje zaklada
1.
6.102.59
2.
311.937.80
Ukupno zaklade: 318.040.39


IV.
Promjena pravila »Hrvatsko šumarsko društvo«, a ne »Šumarsko
društvo Hrvatske«, kako je to u čl. 1. predložePredsjedatelj
predlaže, da Tng. Ivica Bast-


no. Ingr. I. ö e o v i ć stavlja stavak 1. čl. 1. na


janči ć čita elan po elan teksta novih pravila,


glasanje. Od 82 prisutna člana glasalo je za


što se prihvaća.


prihvat stavke 1. čl. 1 : 26.
Nakon čitanja stavke prve u čl. 1. Prof. Dr. Ing. Z. Špoljari ć govori,N(la je inicijaPetrači
c predlaže, da ostane naziv društva tivni odbor kod određivanja imena društva išao


77