DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 82     <-- 82 -->        PDF

B. Zaklad e 1945. podbacili prihodi, i to u glavnom članaria)
Pripomoćna Kereškenjijeva zaklada na i stanarina.
311.937,80 Kuna U Zagrebu, dne 16. kolovoza 1945. god.
b) Literarna Borošićeva zaklada Članovi nadzornog odbora:
6.102,54 Kuna lug. J. A m b r i n a c, v.r.
Iz predloženih zaključnih računa vidi se, da Ing. M. M u j d r i c a, v. r.«
su uslijed iznimnog stanja do mjeseca svibnja Izvještaj Nadzornog odbora prim a se.


Primici od 1. I.—16. VIII. 1945. Prilog br. 1.


t
Stavka
PREDME T
Proračunom
za 1945. god.
odobreno
Primljeno
do 16. VIII.
1945.
Priml jviše
en o
manje
Din.— Din.— Din.— Din —
1. Članarina redovitih članova ... . 6.720,1124,40
5.595,90
2. članarina izvanrednih članova . . . 168,— 16,80 151,20
3. Članarina pomlatka 252,— 90,72 161,28
4. članarina utemeljača i dobrotvora . 336,— 336,—
5. Pretplata za Hrvatski šumarski list 2.520,— 56,56 2.463,44
6. Pristojbe za oglase uHrv. šum. listu 560,— 943,95 383,95
7. Pripomoći Ministarstva šum. i dr. 1.050,— 700,— 350,8.
Stanarina za Šumarski dom . . . 3.479,— 125,40 3.353,60
9. Kamati na uložene glavnice . . . 14,14,
10.
Prihodi od prodanih br. Šum. lista . 35, -319,20 284,20
11.
12.
Prihodi od prodanih knjiga . . . 7, -
7 -
161,— 154,—
7 -
Ukupno : 15.148,— 3.538,03 822,15 12.432,12


Izdaci od 1. I.—16. VIII. 1945. Prilog br. 2.


Potrošeno od Prema proračunu potrošeno


Prijedlog za


cS


UdolUIII.


. PREDMET 1945. god.


> 1945. manje
Din. Din. Din. Din.


1. Tisak Hrvatskog šumarskog lista . 3.500,226,18
3.273,82
2. Nagrada uredniku, tajniku i blagajniku 1.512,630,—
882,3.
Plaća namještenici 3.500,1.386,—
2.114,—
4. Nagrada podvorniku . 168,70,
98

5. Troškovi reprezentacije 70,70,-
6. Poštarina i bilježi 175,81,34
93,66
7. Uvez i nabava knjiga 70,70,
8.
Pisarske potrepštine . 35,35,—
9. Honorari piscima 420,144,90
275,10
10. Troškovi prilikom glavne skupštine 70,22,61
47,39
11. Nabava i popravak inventara i uzdrž. Šum. muzeja 35,35,—
12. Osiguranje Šum. doma, knjižnice, blagajne i muzeja 56,44,50
11,50
13. Poštanska štedionica za manipulaciju čekom 7,1,35
5,65
14. Grijanje i rasvjeta društvenih prostorija 1.050,72,34
977,66
15. Okružni ured, mirovinski zavod, službenički porez 840,434,13
405,87
16. čišćenje snijega . . . . . . . 70,49,
21,
17.
Telefonska pristojba 280,69,75
210,25
18. Porez na oglase i doprinos novinar, mirov. zakladi 35,18,80
16 20
19. Uzdržavanje šum, doma 560,560,
20.
Putni troškovi upravnog i nadzornog odbora 210,210,—
21. Porezi i prirezi 1.400,637,—
763,—
22. članarina društvima i nabavka časopisa 105,30,45
74,55
23. Nepredvidivo 980,18,90
961,10


Ukupno : 15.148,-3.937,25 11.210,75


76