DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 80     <-- 80 -->        PDF

u prvoj polovici mjeseca iznosio je tek 3—3 cm.
I veljača je bila vrlo hladna. Min. temp, svih
dana bila je ispod 0(l (prosjek min. temp.


-11,5°), ali je sniježni pokrov bio deblji (10—50
cm). Dne 15. II. zabilježena je na području Zagreba
najniža temperatura za posljednjih
100 godina, a ta je iznosila u
Šumskom vrtu —31,4° C. 1 u prvoj polovici
ožujka bila je min. temp, kroz 11 dana ispod 0°
(sniježni pokrov 1—8 cm).


Koncem 1944./45. nalazilo se u vrtu:


1) biljaka za pošumljivanje:
a) četinjača: 4 vrste sa .
b) listača: 13 vrsta sa


2) stabalaca i grmova za nasade:
a) četinjača: 34 vrste sa . .
b) listača: 62 vrste sa . .


Sveukupno


8.000 kom
50.000 „
58.000 kom
10 000 kom


12.000 „
22.000 kom
80.000 kom
U toku posljednjih 22 godine utrošeno je u
Šumskom vrtu 13.168 radničkih .nadnica. Prosječno
utrošeno je godišnje u vrtu oko 600
radničkih nadnica. Visina nadnica u pojedinoj
godini vidi se iz slijedeće tablice:


Šk. god.


1923./24.
1924./25.
1925./26.
1926./27.
1927./28.
1928./29.
1929./30.
1930./31.
1931./32.
1932./33.
1933./34.


Visina


Šk. god.


nadnice


21 Din 1934./35.
21 „ 193M6.
22 „ 1936./37.
22 „ 1937./38.
24 „ 1938/39.
25 „ 1939./40.
25 „ 1940./41.
25 „ 1941./42.
23 „ 1942./43.
20 i, 1943./44.
20 „ 1944./45.


Visina
nadnice


15 Din
16 „
18 „
18 „
18 „
20 „
27 „
68 Kn


188 „
663 „


1.207 „
Za minulog rata Šumski vrt pretrpio je
mnogo štete. Posta je spomenuti, da je u njega
za višekratnog bombardiranja istočnog dijela
Zagreba palo u svemu 7 velikih bomba. Vrt
je znatnije oštećen i za ratnih akcija prilikom
oslobođenja Zagreba. Uoči Božića 1944. okupatorska
vojska oštetila je mnoge cruogorične nasade
sječom stabalaca za božična drvca. Pri
tome uništeno je oko 200 stabalaca od Pseudotsuga
taxifolia v. viridis, Picea pungens i
Picea excelsa. Dr_ Mi,an ....


ŠUMARSKA NASTAVA U SAVEZU SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA


U Savezu sovjetskih socijalističkih republika
postoji 10 šumarskih i šumarsko-tehnoloških instituta
(Moskva, Lenjingrad, Arhangelsk, Krasnojarsk,
Sverdlovsk, Kijev, Voronjež, Brjansk,
Tiflis, Vladivostok). Na tim institutima — prema
stanju od 1. X. 1940. — bilo je 6.827 studenata.
U razdoblju od 1930.—1940. izašla su 10.103
inženjera. Naučnih radnika i nastavnog osoblja
na tim zavodima ima više od 700 (od toga 62
profesora, 243 docenta, te 397 asistenata i drugog
nastavnog osoblja). Doktorski stepen imaju 32
čovjeka, a 117 njih stepen »kandidata nauke«.
(Napominje se, da je postizavanje doktorata u
Rusiji oduvijek bilo teško.


Do 1940. bila su izdana 34 udžbenika i 44´
konspekta (ekseerpta, programa). Za 1941./42.
bilo je preliminirano još 35 udžbenika.


Nastava je vrlo diferencirana u cilju obrazovanja
šumarsko-inžinjerske visoke kvalifikacije.
Tako Šumarsko-tehnički institut u Arban
gelsku ima ovih pet fakulteta: 1) za mehanizaciju
prerade i transport drva; 2) za mehaničku
preradu drva; 3) za kemijsku tehnologiju;
4) za šumsko gospodarstvo; 5) za inženjersku
ekonomiku (ekonomika, planski rad i organizacija
šumskog gospodarstva i eksploatacije, eko


nomski planski rad i organizacija industrjie za
preradu drva). Teritorij Zavoda u Arhangelsku
zaprema 14.000 m-; ima 17 laboratorija i 33 kabineta.
Katedara ima 37. Studenti imaju svoj
gradić na površini od 6.000 m2 s 334 sobe.


Sovjetski šumarsko - tehnički instituti daju
ove specijaliste:
1) inženjere za mašinsku opremu postrojenja
za preradu i transport drva;
2) inženjere-tehnologe za mehanizaciju prerade
drva;


3) inženjere za transport drva kopnom;


4) inženjere za transport drva vođom;


5) inženjere za mehaničku preradu drva;


6) inženjere za kemijsku preradu drva;


7) inženjere za mašinsku opremu postrojenja
za celulozu i papir;
8) inženjere-tehnologe za proizvodnju celuloze
i papira;
9) inženjere-ekonomiste za eksploataciju i
šumsko gospodarstvo;
10) inženjere-ekonomiste za fabričku industriju;
11) inženjere za šumsko gospodarstvo.


Iz »...... .........


....., 1940./1Ö, 11, 12.


IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA


Zakoni, odluke i rješenja


U »Službenim novinama« od 10. veljače do
konca 1945. obnarodovano je više propisa, kojise odnose ili inače imaju vezu s našim šumarstvom.
Spominjemo kao najvažnije:


1. Rješenje o zabrani prodaje,
kupovnine i zaduživanja poljoprivrednih
zemljišta, šuma, poljoprivrednih
zgrada i objekata.
Izdalo Min. unutarnjih poslova — Službene novine
br. 48 od 10. VI. 1945.
iz područja šumarstva


2. Uredba privremenom etavljana
pojedinih fakulteta Sve
učiliš.ta u Zagrebu pod vrhovni
nadzor stručnih ministarstava. Izdala
Narodna vlada Federalne Hrvatske. — Službene
novine od 6. IX. 1945. — Prema toj uredbi
stavljeni su:
a) Pravni fakultet pod Ministarstvo pravosuđa;


74