DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 79     <-- 79 -->        PDF

radničkim pokretom i s toga puta u svom radu
nije nikada silazio. Već početkom 1942. jedva je
umakao ustaškim rukama, prebacivši se u Gorski
Kotar. Tu je živio koti svojih prijatelja i
znanaca. Kapitulacijom Italije pridružio se
aktivno Narodno-oslobodilačkom pokretu. Odmah
je bio pozvan u ZAVNOH, gdje je bio
zadužen kao prvi rukovodilac na organiziranju
šumarske službe na oslobođenom području. U
svojstvu rukovodioca šumarstva u ZAVNOH-u
putuje on mnogo po Gorskom Kotaru, Baniji,
Lici i Dalmaciji..


Njegove su zasluge na organizaciji šumarske
struke u oslobođenim krajevima vrlo velike.


U Delnicama vršio je pokojni Ton e neko
vrijeme dužnost komesara. Na to mjesto postavljen
je od Komande vojnog područja. No ubrzo
vratio se opet na polje šumarstva.


Oslobođenjem cijele zemlje dolazi drug To
n e odmah u Zagreb, gdje je vršio dužnost prvog
rukovodioca za šumarstvo Hrvatske, dužnost
pročelnika za Šumarstvo u Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva.


On je prvi utirao puteve boljoj organizaciji
našeg šumarstva u okviru narodne vlasti na
području Federalne Hrvatske.


Smrću Ing. T one S e d m a k a izgubili smo
jednog od najboljih drugova i saradnika. Stalno
nam je pred očima njegov blagi lik, njegov
ugodni i prijatni nastup, toplo njegovo drugarstvo
i prijateljstvo, te žarka njegova ljubav za
svoj narod i svoju struku. Dobri naš drug Toli
e ostat će nain u neizbrisivoj uspomeni.


Dig. A. Duić


SAOPĆENJA


O 22-GODIŠNJIC1 OPSTANKA ŠUMSKOG VRTA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG
FAKULTETA U ZAGREBU


G. 1945, navršile su 22 godine opstajanja
Šumskog vrta Zavoda za uzgajanje šuma na
Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Vrt se nalazi na području Fakultetskog
dobra u Maksimiru, a smješten je
uz glavnu cestu, što vodi prema Sesvetama. Zaprema
površinu od 2.6 ha.
Pokraj Šumskog vrta podigao je 1929. god.
Zavod za uzgajanje šuma zajedno sa Zavodom
za bilinogojstvo zgradu, u kojoj je smješten
čuvar vrta i uredske prostorije. U službenim
prostorijama nalazi se vrlo lijepa zbirk´a raznog
alata, naprava i strojeva, koji se upotrebljavaju
u šumskim rasadnicima ili se u stručnoj
književnosti za tu svrhu preporučuju. U
Šumskom vrtu podignuta je kućica za spremanje
alata, pokrivala i drugih pomogala, te jedan
veći i jedan manji staklenik, kao i dva
betonirana đubrišta, te bazeni za vodu, a uveden
je i vodovod.


Šumski vrt služi u prvom redu kao nastavni
objekt za slušače šumarstva, te za izvođenje
raznih pokusa iz područja uzgajanja biljaka.
Biljke, koje se usporedo s time uzgoje
u vrtu. ustupaju se za potrebe u šumama Fakultetskog
dobra Maksimir, kao i zn potrebe
drugih šumovlasnika.


Za prvih godina opstajanja proizvedeno je
u Šumskom vrtu veoma mnogo biljaka, koje
su upotrebljene za pošumljivanje. Kasnijih go
dina razvitkom šumskih vrtova kod pojedinih
ravnateljstava šuma, odnosno šumarija . popustilo
je zanimanje za šumske sadnica te je
vrt proširio svoju´ djelatnost u pravcu uzgajanja
biljaka za ukrasne nasade.


U vrtu su izvedeni mnogi pokusi iz područja
uzgajanja biljaka U njem je uzgojen i
d e n d r o 1 o š k i a r b o t e r u ni, koji je važno
pomagalo za slušače šumarstva. U arboretumu
je zastupano 200 vrsta domaćeg i stranog
drveća i grmlja. II njeni ima 1060 štabalaea
i grmića (od golosjemenjača 46 vrsta sa
360 i od kritosjemenjača 154 vrste sa .700 stabalaca
i grmića).


U vrtu je uzgojena i oveća skupina sredozemskog
i drugog osjetljivog drveća i grmlja,
koja također služi kao nastavni objekt za slušače
šumarstva. To se bilje preko zime sprema
u staklenike. U toj skupini ima 56 vrsta sa
kojih 300 stabalaca i grmića.


Od početka školske godine 1923./24. do
uključivo 1944./45. izdano je iz vrta:


1) biljaka za pošuml.jivanje:
a) četinjača: 9 vrsta sa . 580.000 kom
b) listača: 26 vrsta ´ sa . . 2,440.000 „


3,020000 kom


2) stabalaca i grmova za nasade:


a) četinjača: 40 vrsta sa , 11.150 kom


b) listača: 49 vnsta sa . . 6.210 „


17.360 kom
Sveukupno 3,037.360 kom


U svrhu pošuml.nvan.ja izdano je najviše
biljaka od bagrema (1,850.896), crnog bora
(284.780), smreke (224.420), običnog jasena
(201.863), američkog jasena (133.050), nizinskog
brijesta (127.508), običnog bora (68 660) i hrasta
lužnjaka (50.000).


Od stabalaca i grmova za nasade izdano je
najviše od Thuja-vrsta (3.044), Picea-vrsta
(2.965), Chamaecyparis-vrsta (1.700), Acer-vrsta
(1.793), Pinus-vrsta (1.631), Platanus orientalis
(895), .luniperus-vrsta (750), Tilia-vrsta (750),
Hibiscus syriaxjus (400), Larix-vrsta (350) i
Aesculus-vrsta (350). . .


Vrt nije podesan za uzgoj biljaka, koje ne
podnose nešto mokrije i vlažnije tlo. Zato se
u njemu ne mogu uspješno uzgajati biljke pitomog
kestena, jela, nekih tuja, pačempresa,
šimšira i dr. Nepovoljna mu je strana u tome,
što je okružen poljodjelskim usjevima, odakle
se u vrt lako naseljuje poljski korov i miševi.


Zima 1939./40. uništila je mnoštvo stabalaca
od Cryptoineria japonica, Sequoia gigantea,
Lihocedrus decurrens, Thuja orientalis, Chamaecyparis
Lawsoniana, Abies-vrsta i dr. I
druge biljke te su zime dosta loše prošle, jer
je vrijeme bilo nepovoljno ne samo radi niske
temperature nego i radi golonirazice.


U drugoj polovici mjeseca studenog 1989.
bilo je 6, a u prosincu 22 dana s minimalnom
temperaturom ispod 0° (od —0,3 do —28,0").
Snijega nije bilo osim posljednja 4 dana
(sniježni pokrov 5—6 cm). Minimalna temperatura
svih dana siječnja 1940. bila je ispod 0°
(prosjek min. temp. —12,9"), a sniježni pokrov


73