DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 72     <-- 72 -->        PDF

kako pokazaše pokusi i dosadašnja praksa, ako je početna vlaga drva iznad 45%.
Za manju vlagu poželjno je uzeti invertni šećer ili neke druge kemikalije, koje ne
kristaliziraju kod manje vlage. Kombinacija kuhinjske soli i šećera daje u takovim
slučajevima također dobro i ne preskupo rješenje. Kadgod treba uzimati u
obzir i eventualne klimatske promjene, koje mogu nastupiti na pr. kod dalekih
prekooceanskih transporta.


Potrošak kuhinjske soli može se računati do 2% od težine osušene građe, već
prema debljini odnosno impregniranoj površini građe. Američki stručnjaci6) računaju
(1938. g.) sa prosječnim izdacima za kemikalije, i to: 43 centa po 100 m2
građe za kuhinjsku sol i 2,1 dolar po 100 m2 grade za invertni šećer.


Tome treba naravno dodati još troškove za radnu snagu uposlenu kod impregnacije,
zatim grijanje, uzdržavanje i otpis investicija za kupke. Dobar dio tih
troškova ipak se kompenzira uslijed bržeg sušenja u sušionama, koje zbog toga
postaju znatno produktivnije i rentabilnije. Prednost je postupka bez sumnje velika:
manji postotak pokvarene i bolji kvalitet osušene građe. Jedino što može da
smeta široj primjeni postupka jest već spomenuti eventualni loši utjecaj soli.
Pronalaskom bolje odgovarajućih vrsta soli otpasti će i taj nedostatak.


Konačno još nekoliko redaka o utjecaju nekih soli na utezanje i bujanje drva.
Za uspješno sušenje debele građe, gdje´ se obuhvaća osim periferijskih slojeva i
dobar dio, a možda i čitav centralni dio debla, važna je ne samo razdioba vlage
u drvu tokom sušenja nego i razlika između tangencijalnog i radijalneg stezanja
drva, jer kad bi se građu u čitavoj debljini uspjelo istodobno jednoliko sušiti,
ipak bi zbog spomenute razlike utezanja dolazilo do jačih deformacija tj. izbacivanja
odnosno pucanja, i to tim većih, što je odnosna razlika veća. Pita se, u
kojoj mjeri može neka difundirana sol utjecati u tom smislu. Da bi sol mogla
reducirati prirodno utezanje drva, mora ona prodrijeti u vlažne stanične stijenke,
smjestivši se između micela celuloze. Prilikom sušenja voda će izaći, a sol, koja
preostane, sprečavat će utezanje. Slijedeći pokusi imali su za cilj, da se kvantitativno
prouči taj utjecaj. Od soli su odabrane u tu svrhu: NaCl, cinkov klorid,
barake i natrijev sulfat. Dimenzije drvenih proba bile su 30X30X15 mm, sa stranicom
od 15 mm u uzdužnom smjeru stabla, kako bi prodiranje soli i vlage bilo
što brže i jednoličnije. Probe su namakane u zasićenim otopinama spomenutih soli
kod sobne temperature. Zatim su polako sušene u eksikatoru i na koncu osušene
u sušioniku na 0% vlage. Odabrane probe bile su uglavnom iz borovine i bukovine,
manjim dijelom iz hrastovine i jasenovine. Na probama iz borovine prostornih
težina = 0,47—0,51—0,54 g/cm8 pokazalo se, da kod 15% upite soli NaCl (od suhe
težine proba) nastupa redukcija utezanja, i to u radijalnom smjeru oko 2,2%, a u
tangencijalnomu oko 2,5°/o. Za količinu iste soli od 40% bila je redukcija utezanja
potpuna, t. j . proba u posve vlažnom stanju pokazuje iste dimenzije kao i
u posve suhom stanju od 0% vlage.


Interesantno je navesti, da je prostor reduciranog utezanja, što ga uzrokuje
40% upite soli dosta veći od volumena upite soli, kao da je upito 60% soli. To
je kod soli bilo i za očekivati, jer je samo kod tekućina povećanje volumena jednako
volumenu upite tekućine u stanične stijenke. Približno ista razlika zapažena
Je i kod nižih postotaka soli u drvu. Tako je na pr. kod 15% NaCl iznosila redukcija
volumena kao da je upito 20% soli. Doda li se osušenim probama borovine sa
40% soli vode, ne dolazi više do povećanja volumena. Ta se voda smještava djelomice
u još preostali prazni prostor između čestica soli (oko 9% vode za borovinu),


a višak u stanične šupljinice.


Kod tvrđih vrsti drva prodiranje je soli u stijenke znatno teže i manje, te je


i postignuta redukcija utezanja relativno manja. Tako na pr. bukovina prostome


težine = 0,66—0,68 g/cm3 upila je samo 8% NaCl i pokazala redukciju utezanja


u radijalnom smjeru oko 0,8%, a u tangencijalnom smjeru 1,1—1,2%.


Što se tiče utjecaja ostalih soli, pokazuje nam pregledno tablica.


Pokus doduše nije tjeran do maksimalno mogućeg upijanja (najmanje je tra


jalo 3 tjedna), ali se ipak može zaključiti, da NaCl znatno lakše prodire u stanične


stijenke, i to u borovinu (meko drvo) brže i više nego u bukovinu (tvrdo drvo).


Iz navedenih mjerenja slijedi, da se kod kemijskog načina sušenja može očeki


vati nešto veća redukcija utezanja samo u vanjskom sloju, i to u prvom redu kod


deblje građe, koja se dulje vremena mora namakati. Prema tome će se i povoljno


") Nelson : Chemical seasoning to prevent checking. Tiinlierman, July 1938.


66