DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 7     <-- 7 -->        PDF

NA PRAGU NOVOGA DOBA


Šumarski list ponovo otvara svoje stranice. Stari borac javlja se na novu


dužnost . oslobođenoj otadžbini. Prvu svoju misao Šumarski list upravlja narodno-
oslobodilačkom pokretu i njegovom vođi Maršalu Titu. Današnja naša sloboda
neprolazna je njihova zasluga. Gordi smo, što je u velikim historijskim, časovima
naše narodno-oslobodilačke borbe i šuma časno izvršila svoj zadatak u službi toj
borbi.


Naša sloboda u posljednje četiri godine tražila je goleme žrtve i od naroda i
od šume. Zacijeliti bolne rane, što ih je okupator nanesao narodu, zemlji i privredi,
osposobiti narod, zemlju i privredu, da oni počnu živjeti i raditi punom snagomi životom, to je ogroman zadatak, pred kojim stoji naša današnja generacija.


Da bi se dosegao taj cilj, potrebno je pokrenuti sve materijalne i
sve umne snage, kojima raspolažemo. Tome velikome zadatku treba da se stavimo
u službu mi predstavnici šumarske struke i lično i posredstvom našega stručnoga
organa. Šumarski list treba da postane što tješnja veza između potrebazemlje na jednoj i nas radnika na polju šumarske privrede na drugoj strani. Šumarski
list treba da postane ne samo udarnik već i rukovodilac u radu oko pokretanja
i raspravljanja pitanja iz oblasti šumarske privrede.


Da bi Šumarski list mogao udovoljiti velikim zadacima, pred kojima stoji narod,
narodna vlast i šumarska privreda, potrebno je, da on prije svega, izgradisigurnu osno.vicu, sa koje će polaziti pristupajući tome radu. Ta je osnovica
u ovome:


sačuvati i izgrađivati krvlju stečene tekovine narodno-oslobodilačke
borbe;
obuhvatiti sve-pr oble me šumarstva i šumarske privrede u čitavoj
njihovoj širini, u samoj suštini i posve realno;
u zajednici sa narodnom vlasti sarađivati u rješavanju tih problema i
zadataka;
u svome radu nositi se mišlju jedinstva države i bratstva, naroda;
unutar jedinstva države treba držati u vidu jedinstvo šumarske privredei tome jedinstvu podrediti regianalno gledanje;


polaziti sa uvjerenjem, da šumarska privreda čini važnu čest opće narodne
privrede i da po toj važnosti šumarska privreda pretstavlja osnovicu
materijalnoga i duhovnoga života;


polaziti s gledišta, da su šumarska privreda i struka uslovljena činjenicom, pokojoj biološki radovi s onima ekonomsko-tehničke prirode čine
jednu nerazdjeljivu cjelinu, te da ih treba rukovoditi s jednoga mjesta i usmjeravati
prema jednome krajnjemu cilju.


Polazeći s ove široke idejne osnovice Šumarski list treba da priđe konkretnim
zadacima. Prilaženje tim zadacima treba da se vrši prema njihovoj važnosti
za život naroda i države.


Na prvome mjestu treba da budu pitanja, koja se odnose na obnovu zemlj e.
Obnova zemlje nije samo zacjeljivanje rana, što ih je našoj privredi nanio okupator.
Dobrim svojim dijelom obnova zemlje jest i čest revolucije, koja je nikla iz idejnihpobuda, te iz borbe za boljim uslovima života. Obnova zemlje po svojoj prirodi rad,


1