DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Qz = F k (tu —tv) gdje je: F površina kroz koju prolazi toplina u rrr, k broj kcal
koje prođu kroz 1 nr površine u 1 satu za razliku u temperaturi od 1" C, tu unutarnja,
a tv vanjska temperatura.


Ukupna potrebna toplina iznosi: Q = Qt -f-Qs + Qa-
Navedena potrebna toplina podmiruje se toplim uzduhom koji dolazi u sušionu.
Topli uzduh daje toplinu i time se ohlađuje.
Uzduh dolazi najprije u grijaonu gdje se ugrije na potrebnu temperaturu, a
ako je potrebno on se za vrieme grijanja i ovlaži. Iz grijaone uzduh s odgovarajućom
temperaturom i vlagom dolazi u sušionu.
Na slici 8. prikazano je šematski strujanje i stanje uzduha. Grijaona i ventilatori
nalaze se redovito ispod ili postrance sušione. Na si. 8. narisana je grijaona
pred sušionom, a ventilator iza sušione, s razloga da bi se bolje vidjelo šematski
prikazano strujanje uzduha. U grijaonu dolazi Ud kg uzduha, od toga je U kg suhog
uzduha i U X kg vodene pare. XP je količina vodene pare na 1 kg suhog
uzduha. Temperatura uzduha koji dolazi u grijaonu jet«*. U grijaoni ugrije se
uzduh na temperaturu t» i po potrebi ovlaži vlagom G„ kilograma. Xs je količina
vlage na 1 kg suhog uzduha, koji ulazi u sušionu. Zatim uzduh, uslijed naravne
promaje ili gonjen ventilatorom, dolazi u sušionu. U sušioni daje uzduh jedan dio
svoje topline i preuzme iz drva G/, kg vlage, pa ohlađen na temperaturu t« izlazi
iz sušione. Iz sušione izlazi Ut kg uzduha, od tosa je U kg suhog uzduha i L7.X
kg vodene pare. K% je količina vodene pare na 1 kg ssuhog uzduha.


ft


Uzduh
koji cirkulira .


Grijaona uzduha v
Hojoj se po potrebi
vlati uzduh vlaaom
UH´UH´X.
G" Us-U+UXd*G,=
--LHUX, —
U,-U*UXs*Gn -~
UtUX>
_
Svježi uzduh Uzduh koji izlazi


SI. 8. Shema strujanja i stanja uzduha.


Uzduh koji dolazi u sušionu ima ondje udovoljiti dvama uvjetima i to:


1. da podmiri potrebnu toplinu Q, time da se ohladi od temperature t, na
temperaturu U .
2. da odnese vlagu iz sušione koja se ispari iz drva, tako da se poveća njegova
vlaga
od Xs na Xt po 1 kg suhog uzduha.
Količina uzduha u kg potrebna za podmirenje topline u 1 satu Ua iznosi:


Q
Q


U.
(c„ + X. cv) (t. -tt) (0,24 + Xs 0,46) (tz — tt)


gdje su: cu specifična toplina uzduha, a cv specifična toplina vodene pare.
Količina uzduha u kg potrebna da ponese vlagu iz drva iz sušione U0 iznosi:


Ih =


Xi — Xx


Stanje uzduha koji izlazi iz sušione mora, kako je već prije rečeno, još uvijek
odgovarati nešto nižem stanju higroskopskog ravnotežja, tako da bi se drvo sušilo
i pri kraju strujanja uzduha. _.._


SUŠENJE DRVA PREGRIJANOM PAROM


Pregrijana para ugrije drvo i preuzme vlagu koja se isparuje iz drva.


Relativna vlaga pregrijane pare za tlak od 760 mm Hg vidi se iz slike 9.