DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 66     <-- 66 -->        PDF

C) KRUŽNE SUŠIONICE


Prema mojoj zamisli moglo bi se drvo sušiti u kružnim sušionicama, i to na
ovaj način:


U kružnim sušionicama sušenje je neprekidno kao i u tunelima, s razlikom
da ovdje drvo, koje se suši, miruje, a pomiče se mjesto ulaza i izlaza uzduha,
kojim se suši drvo.


Sušiona se sastoji iz jednoga kružnog kanala, na primjer od I do X na si. 7.
Drvo se u stanovitom odsjeku vremena suši na primjer u dijelovima kanala od I
do VI. U dijelu kanala X na´azi se osušeno drvo koje se vadi, u dijelu kanala VII
ulaže se vlažno drvo, a dio kanala VIII i IX je prazan. U tom otsjeku vremena
uzduh ugrijan na najveću temperaturu, koja odgovara za sušenje odnosnog drva
te is odgovarajućom vlagom, dolazi iz otvora 1 i 15 i struji u smjeru strelice kanalom
od J do VI i tamo izađe otvorima 9 i 20. Svi drugi otvori za uzduh su zatvoreni.
Kad sp drvo u diielu tunela T osuši, otvore se otvori 2 i 16. te 10 i 21. a
zatvore otvori 1 i 15. te 9 i 20. Iz diiela kanala 7 vadi se osušeno drvo. a vlažno
ulaže u dio kanala VIII. Tako se neprekidno na jednoj strani vadi osušeno drvo,
a na drugoj strani ulaže vlažno. Na drvo koie se nalazi naidulie u sušioni i koje
je najsuvlje dolazi uzduh najviše temperature i najmanje vlage. Sušeći drvo uzduh
Dostaje na svom putu sve hladniji i vlažniji, pa na kraju puta mora odgovarati
drvu koje je najvlažnije. Za ove vrsti sušionica potrebna je umjetna promaja.


Prednost kružnih sušionica pred onima u obliku tunela iest da se ne dolazi
u prostor za sušenje i da se drvo ne pomiče za vrijeme sušenja. Pomicanjem drva
ili dola*eniem u prostor za sušenje za vriieme sušenja može doći i drugog uzduha
i tako donekle poremetiti pravilan tok sušenja.


POTREBNA TOPLINA. KOLIČINA I STANJE TI7DUHA ZA SUŠENJE DRVA U KOMORI ZA
SUŠENJE


Potrebna toplina i količina uzduha računa se redovito za 1 sat.


Toplina ie potrebna: 1. za novisivanie temperature drvu i ostalome u sušioni:
?.. za fcmrivanie vode 17 drva: 3. za nadoknađivanje topline koja prolazi iz sušione
kroz stipne. strop i t. d.


1. Potrebna toplina za podizanje temperature drvu i svemu ostalome u sušioni.
Kad s° drvo HVO«? u snšionu nm ima nižu temperaturu od temnerature uzduha
koiim s° drvo suši. Isto tako imaju nižu temperaturu svi drugi nredmeti u sušioni.
kao´ ..>1. za prijevoz drva, stijene, uzduh koji se nalazi u sušioni prije početka sušenja
i t. d.


a1» Potrebna topüna za ugrijanie drva i vode u drvu iznosi:


Q.n = (., cd-\- G) t,, , gdie znače: D.. težinu sasvim suhog drva . kg. c„ njegovu
sneHfi^nn tor>Tmu. G težinu vode u drvu. th broj stupnieva za koliko se ima
temperatura dići u t satu. Specifična toplina sasvim suhog drva iznosi oko 0.65.
b-» Potrebno toplina za ugrijanje drugih predmeta u sušioni, kao: podova, skela,
stiieno uzdi´ba i t d iznosi:
Q h —: sušioni. a c. c. . . . njihove specifične topline.
Ukupna toplina potrebna za ugrijanje drva i ostaloga u sušioni iznosi:


2. Potrebna toplina za isparivanje vode iz drva može se računati prema ovoj
približnoj formuli:
Q.2 = Gh (597—0.54 i), gdje znače´ Gh težinu vode koja se ispari u jednom
satu u kg, t temperaturu vode u drvu. K toj toplini za isparivanje potrebno je
prema K o e h 1 e r-u i T h e 1 e n-u još oko40 kcal po 1 kg drva za izlučivanie vezane
vode iz vlakanaca drva i to do posvemašnjeg isušenja drva. Ta je količina topline,
prema ostalim potrebama, vrlo malena, pa se pri praktičnom računanju potrebne
topline ponajviše ne uzima u obzir.
3. Potrebna toplina za nadoknađivanje topline koja izlazi kroz stijene, stropove,
vrata i t. d. (Transmisija toplinel.
Količina topline koja se gubi transmisijom topline ovisi o izgradnji sušione u
pogledu izolacije od topline, a formula za računanje te potrebne- topline glasi:


60