DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ture od 5° C mora imati, prema diagramima higroskopskog ravnotežja, oko 70%
vlage. Zasićenom uzduhu od —-5° C kad se ugrije na 5° C mora se dodati za svaki
kg 0,001 kg vodene pare da bi imao relativnu vlagu od 7´0°/o. Ta količina, kako se
vidi, iznosi samo jednu stošezdesetpetinu količine, koja bi se morala dodati uzduhu
od 65° C i 86% vlage. Temperatura uzduha se postepeno diže do 65° C. Pri
kraju sušenja kad drvo u ovom slučaju mora imati vlagu od 6%, uzduhu za sušenje
s temperaturom od 60% C odgovara vlaga od oko 28%.


a) Komora za sušenje s naravnom promajom


Slika 5. prikazuje jednu komoru za sušenje s naravnom promajom. Na jednoj
strani slike prikazan je presjek kroz odušnu cijev a, a na drugoj strani presjek kroz
stijenu. Stijene su iz opeke sa izolacijom za toplinu, koja nije posebno nacrtana.
Strop je iz armiranog betona, proviđen na donjoj strani daskama i žbukom, a na
gornjoj strani toplinskom izolacijom, povrh koje je izolacija protiv vode. Pod je
sagrađen iz armiranog betona, na obje strane proviđen tračnicama za kola, na kojima
je natovareno drvo koje se suši.


Ispod poda je grijaona uzduha u cijeloj dužini sušione. U njoj su rebraste ili
glatke cijevi iz čelika, u kojima struji para za grijanje uzduha oko cijevi. Naprava
je tako izvedena da se može temperatura uzduha za sušenje drva regulirati. Za
vlaženje uzduha služi para iz cijevi i. Ugrijani uzduh, jer je lakši, struji gore kroz


A A


II´ II II II II II II If II II—1.
II IL


X


u ii i


z


3L3


JLZnnZT


1.~.
.1....1


li li 1ETJEZI
I I L 3 L. i i i i I.....


o o o o o o o o o o
o o o o o o o o


^. o oPflllll *


o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
O Q faÖ o o O O 0&0 o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o 0 o o o o


^.


o o o o o


....... 7L . .....&....&...^....^^.


SI. 6. Komora za sušenje s umjetnom promajom.


58