DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Uzduh određene temperature i vlage dolazi iz grijaone u sušionu, tamo struji
drvom, koje se suši, grije drvo i upija vlagu koja izlazi iz drva. Davanjem svoje
topline drvu i upijanjem vlage iz drva uzduh postaje hladniji i vlažniji. Relativna
vlaga uzduha raste i zbog vlastitog ohlađivanja i zbog primanja vlage iz drva. Kad
uzduh pri kraju odlazi od drva, njegovo stanje treba da još uvijek odgovara, prema
higroskopskom ravnotežju, nešto nižem stanju vlage u drvu, tako da bi se drvo
sušilo i pri kraju strujanja uzduha.


Uzduh koji izlazi iz sušione otstrani se napolje u cijelosti ili dielomično, a djelomično
ponovno upotrebi, ili sav ponovno upotrebi, tako da pomiješan sa svježim
uzduhom dolazi ponovno u grijaonu i sušionu. Ako se uzduh ponovno upotrebljava
u cijelosti ili u većoj količini, mora se otstraniti suvišna vlaga. Prekomjerna vlaga
otstrani se kondenzacijom, tako da vlažan uzduh struji oko cijevi u kojima teče
hladna kapljevina, ili se hladna kapljevina uštrcava u uzduh. Ohlađeni uzduh izbaci
jedan dio vlage, koia se kanalom ili cijevima otstrani iz sušionice.


Strujanje uzduha u sušioni postiže se naravnom ili umjetnom promajom. Naravna
promaja temelji se na prirodnom zakonu da se topliji, lakši uzduh diže. a
kad promajom postiže se bolja "cirkulacija uzduha, jer se može struja uzduha bolie
regulirati, prema količini uzduha, brzini strujanja i po mjestu kojim treba da
struji. Za sušenje drva umjetnom promajom treba od prilike polovicu vremena potrebnog
za sušenje naravnom promajom.


Brzina strujanja uzduha ođ velike je važnosti za dobro i brzo sušenje drva.
Za drvo koje ima više vlage i iz kojeg se para lakše isparuie, potrebna ie veća
brzina gibanja uzduha. Veća je brzina također potrebna, ako je put uzduha po
drvu duži. Naime, uzduh kad se giblje po drvu upija vlagu, pa mu, ako je put dug,
a drvo lako isparuje vlagu, prerano naraste relativna vlaga do granice higroskopskog
ravnotežja. Za duže puteve uzduha i za drvo koie lako isparuie vlagu potrebna
je brzina strujanja uzduha i do 30 m na minutu. Mekano drvo lakše isparuje vlagu
od tvrdog.


VRSTI SUŠIONICA


Za sušenje većih količina drva služe ove vrsti sušionica:


A. Komore za sušenje drva,
B. Tuneli za sušenje drva,
C. Ovim dvjema vrstama mogu se dodati, prema mojoj zamisli, kružne sušionice.
A) KOMORE ZA SUŠENJE DRVA


Ova se vrst sušionica najviše upotrebljava. U komorama za sušenje radi se
tako, da se u sušionu. to jest u jednu prostoriju (komoru), postavi drvo koje se
ima osušiti. Kad je drvo naslagano, odnosno uvezeno na kolima, sušiona se zatvori
i otpočne sa sušeniem. Sušiona ostaje zatvorena dok se drvo ne osuši, zatim se
otvori i izveze osušeno drvo. Prema tom? za vrijeme sušenja drvo se ni ne izvaža
ni ne uvaža.


Drvo se može postaviti na gredice na pod sušione ili na posebna kola. Uvoz
i izvoz drva brži je i lakši, ako ie drvo na kolima.


Veća je sušiona (komora) od prilike 10 do 15 m duga, 4 do 6 m široka i oko
2,5 do 3,5 m visoka. Redovito se grade takove sušionice sa 2 do 10 komora, jedna
do druge. U svakoj se pojedinoj komori može sušiti drvo neovisno od druge, pa
se može sušiti drvo samo u jednoj ili u više komora istovremeno.


Sušionice se grade redovito iz opeke i betona, a treba da su sagrađene tako.
da dobro drže toplinu. Dobro je stoga stijene i strop obložiti materijalom koji
teško propušta toplinu, izolatorom topline.


Komore za sušenje srade se za naravnu i umjetnu promaiu. Cirkulacija
uzduha uređena je u sušioni redovno poprečno, tako da uzduh dolazi iz grijaone,
koja se nalazi ponajviše ispod poda sušione, u sredini sušione, po cijeloj dužini,
a odanle da struji između drva na obje strane sušione.


U komorama za sušenje mora se stanje uzduha neprestano mijenjati od početka
do kraja sušenja. Na početku sušenja, kada je najviše vlage u drvu, potreban
je uzduh niže temperature i veće vlage. Postepeno kako se drvo grije i uma


´ 56