DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Mekano drvo bez štete podnaša više temperature, pa se za sušenje mekanog
drva može upotrebiti uzduh ugrijan na 100° C. Tvrdo´je drvo osjetljivije, a osjetljivost
raste sa specifičnom težinom .Za sušenje finog tvrdog drva neka
se ne rabi uzduh više temperature od 65° C.


Za drva koja imaju u sebi i nevezane vode, dakle vode preko zasićenja vlakanaca,
valja tako dugo dok se ne osuši nevezana voda upotrebljavati za sušenje uzduh
niže temperature.


Da zbog visoke temperature uzduha ne bi bila velika razlika između stanja
uzduha i higroskopskog ravnotežja i da se ne bi uslijed toga drvo odviše brzo su.
šilo i stetovalo, potrebno je, prema diagramu higroskopskog ravnotežja, da uzduh
ima odgovarajuću relativnu vlagu. Veća relativna vlaga uzduha dosta visoke temperature
čini drvo za vrijeme sušenja elastičnijim, plastičnijim i time otpornijim
protiv štetovanja za vrijeme sušenja.


Brzina sušenja ovisi također o vrsti drva, o debljini drva i stanju drva. Polaganije
se suši specifično teže drvo, deblje drvo i drvo u kojem ima manje vlage.


Na početku sušenja, kada je mnogo vlage u drvu, vlaga lakše izlazi iz drva,
pa bi se uz jednake uvjete sušenja, na početku drvo brže sušilo nego poslije. Međutim,
to se svojstvo drva uvijek ne iskorišćuje, jer su za isparivanje velike količine
vode u jednom satu potrebne velike količine topline, a osim toga na početku se
sušenja ponajviše suši uzduhom niže temperature, pa bi za velike količine topline
potrebno bilo veliko toplinsko postrojenje koje se za vrijeme daljnjeg sušenja, kad
se suši višom temperaturom, ne bi iskoristilo.


Da bi se drvo moglo dobro sušiti odgovarajućom brzinom, potrebno je da uzduh
ima pravu brzinu gibanja i da na svim mjestima naslaganog drva ima približno
istu brzinu. Kod naravne promaje brzina je uzduha oko 1,5 do 4,0 m na minutu.
Kod umjetne promaje uzima se za tvrdo drvo 7 do 15 m, a za mekano drvo 10 do
30 m na minutu. Kod umjetne promaje dobro je naizmjence mijenjati smjer gibanja
uzduha.


Trajanje sušenja uzduhom


Trajanje sušenja računa se prema iskustvu. Za približno prosuđivanje trajanja
sušenja služi si. 3. i skrižaljka III., po Kollman n u.


JO-1


J0


,0


0


a


S.<» to*&
to. ] 25«*.


*´* »n


-4 ^z t° l
If


~5 3 «n-


N i W
«c^J


\


3 ; , i


i—i—i—r—i— l , m | 1 1—r-i—


0-20 23 30
Trajanje. 3u.je.njct u. o/ani...


SI. 3. Računanje trajanja sušenja.


Trajanje sušenja prema si. 3. odgovara za hrastovo ili drugo drvo specifične
težine sasvim suhog drva od 0,65, debljine drva 25 mm, temperature uzduha za sušenje
65° C i za naravnu promaju.


Trajanje sušenja prema si. 3. određuje se na ovaj način: Razlika između vlage
u drvu prije i poslije sušenja nanese se na ordinatu i povuče paralela s osovinom
apscise. Sa sjecišta te paralele s krivuljom vlage u drvu prije sušenja povuče se
ordinata, koja na osovini apscise pokazuje trajanje sušenja u danima. Na si. 3. narisano
je trajanje sušenja za 1. primjer trajanja sušenja.