DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Kod Geofizičkog zavoda u Zagrebu srednja godišnja temperatura uzduha iznosi,
kako je već spomenuto, 11,2° C, a relativna vlaga 73%. Tome stanju uzdüha
odgovara, prema higroskopslčom ravnotežju, 16% vlage u drvu. Budući da se drvo
za vrijeme toplijih dana i sušeg uzduha jače osuši, srednja vlaga u drvu iznosit će
konačno za blizu 15% manje, to jest oko 13,6%.


Opaženo je da drvo sušeno uzduhom od preko .00° C ili pregrijanom parom
gubi nešto na higroskopičnosti, pa bi prema tim opažanjima, kad se drvo ponovno
vlazi, vlaga ostala i više od 15% izpod higroskopskog ravnotežja. Osim toga opaženo
je navodno da tako sušeno drvo vrlo polagano upija vlagu.


SREDSTVA ZA SUŠENJE DRVA


Kod naravnog sušenja drvo se suši uzduhom, koji struji oko drva i sunčanim
zrakama.
U svrhu umjetnog sušenja može doći u obzir;


1. Izravno sušenje pokraj vatre. Ovo je najstariji način umjetnog sušenja drva.
Takovo sušenje nije dobro, jer se drvo ne suši valjano, a sušenje nije ekonomično.
Izravno sušenje pokraj vatre upotrebljava se samo tu i tamo za sušenje kojeg manjeg
predmeta.
2. Sušenje neposrednim dodirom toplog predmeta s drvom koje se suši. Na taj
način suše se .... iurmri, kako je poslije opisano, i to tako da se meau vruće ploče
postave turniri. Za deblje drvo sušenje s neposrednim dodirom s toplim predmetom
nije dobro; pa se ne rabi.
3. Sušenje toplim uzduhom. Ovo je redovit način umjetnog sušenja drva.
t. üusenje pregrijanom parom. Uvaj se način za sada jos maio upotrebljava.
Umjetno sušenje, bilo na koji način, temelji se na upotrebi topnne, taKo da se
onome sredstvu koje služi za sušenje, daKle reaovito uzduhu, povisi temperatura,
pa da se sredstvom vise temperature i odgovarajuće viage pospješi i pojaca sušenje
prema naravnom sušenju.


Toplina je potrebna za ugrijavanje drva i vode koja se nalazi u drvu, za isparivanje
vode iz drva, za ugrijavanje svih drugih predmeta u sušioni i za podmirenje
topline koja se gubi transmisijom iz suaione ..... stijena, stropa i t. d.


Sušenje uzduhom


Drvo se suši redovito, kako je već spomenuto, uzduhom. U pogledu sušenja
drva uzduhom za sve je vrsti drva i za sve vrsti sušiona temelj sušenju, da uzduh
mora imati onu temperaturu i relativnu vlagu, to jest taliovo stanje, Koje prema
uiagramu nigrosKopsKog ravnoteznja odgovara, redovito od priiuce, za iu/o do au/u
mzem sadržaju viage u drvu. ... stanje uzduha po svojoj temperaturi i relativnoj
viagi upravo odgovara nigrosKopsKom ravnotežju vlage u arvu, arvo se ne ce ni
SUSHI ni viaziti. ... stanje uzauna prema anagramima nigrosKopsKog ravnotežja
odgovara nižem saarzaju viage u orvu, drvo ce se sušiti, a ... oagovara višem saarzaju
viage u arvu, ono ce se viaziU.


cim je veća ...... izmeau stanja uzduha i higroskopskog ravnotežja drva,
sušenje ce biti brze.


Za sušenje je od važnosti temperatura uzduha, kad ulazi u sušionu. Cim je
viša temperatura uzduha u sušioni, ugrijai ce se sve brže. ivod visin temperatura
veći je pritisaK pare, a time se pospješi izlaz vode iz drva, pa se drvo brže suši.
Uzdun više temperature može nositi mnogo više vlage od uzduha niže temperature,
pa može nositi mnogo vise viage koja izlazi iz drva. Zbog toga je uzduha više temperature
potrebno mnogo manje od uzduha niže temperature. INa primjer, ako se
vanjski zasićeni uzduh od 15" C ugrije na 45u C, može primiti po 1 m3 do zasićenja
još U,05z kg vodene pare, a isti uzdun ugrijan na 90"C može primiti do zasićenja
još 0,406 kg vodene pare, dakle 7,8 puta više. Za ugrijanje 1 m3 zasićenog uzduha
od 15° C na 45° C potrebno je 8,85 kcal, a za ugrijanje istog uzduha na 90u C po
trebno je 22,23 kcal, dakle samo 2,5 puta više.


Iz navedenog slijedi, da je e ko n o m i č ni j e sušiti drvo uzduhom
što više temperature, jer se drvo brže suši, a potrebno je uložiti manje
topline. Uzduh visoke temperature djeluje povoljno na otpornost
drva protiv truleži, uništava klice gljiva uzročnika truleži, kao i insekte, te umanjuje
higroskopičnost drva, a nepovoljn o djeluje na čvrstoću drva.


52