DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 57     <-- 57 -->        PDF

HIGROSKOPSKO RAVNOTEŽJE


Neki predmeti ne privlače vlagu, to jest nisu higroskopični, na primjer staklo.
Drugi su neki predmeti, među koje spada i drvo, jače ili slabije higroskopični.
Oni pod stanovitim uvjetima privlače vlagu a pod drugim je uvjetima isparuju.
Granica kod koje higroskopični predmeti ne privlače vlagu niti je isparuju zove
se higroskopsko ravnotežje. \


Prije je navedeno, da se voda isparuje sve dok tlak vodene pare u prostoru
ne dosegne tlak molekula na površini vode, koji tlak opet ovisi o temperaturi. U
skrižaljci I. navedeni su brojčani podaci koji odgovaraju takovom isparivanju. Za
vodu koja je sadržana u raznim materijalima i u drvu ne vrijede te brojke. Voda
se u drvu ne isparuje pod istim uvjetima kao voda u posudi ili voda koja je na
primjer polivena po površini drva. Temeljnica za sušenje drva jest, kako će poslije
biti izvedeno, higroskopsko ravnotežje.


U svrhu ustanovljenja higroskopskog ravnotežja za drvo vršeni su mnogi pokusi,
ponajviše u Americi. Na temelju tih pokusa narisani su diagrami higroskopskog
ravnotežja na slici 2.


30 40 SO 60 no so so fjg
Relativna via fa ax dt/A a u "L


SI. 2. Diagrami higroskopskog ravnotežja za drvo.


Diagrami na slici 2. prikazuju higroskopsko ravnotežje po »The Kiln Drying
of Lumber« od K o e h 1 e r-a and R. Thel e n-a i po »Holztrockung« od Kollmann-a
AWF. Pokusi su izvedeni za mnogo vrsti drva, pa je ustanovljeno da je za sve vrsti
drva, za koje su izvedeni pokusi, vrijedilo isto higroskopsko ravnotežje. S obzirom
na to uzima se da sve vrsti drva imaju isto higroskopsko ravnotežje.


Da bi se mogle izgraditi valjane sušionice za drvo i da bi se mogao dobro rukovoditi
cijeli proces sušenja drva, od najveće je važnosti poznavanje higroskopskog
ravnotežja drva.


Kod higroskopskog ravnotežja drva valja uvažiti da ono vrijedi kad se drvo
suši. Ako se drvo vlazi, higroskopsko ravnotežje nalazi se prema nekim opažanjima
za blizu 15°/o ispod označenih vrijednosti. Na primjer uzduhom temperature od 60"
C i relativne vlage od 66% može se, prema higroskopskom diagramu u si. 2, osušiti
drvo na 10°/o vlage. Ako se tako osušeno drvo vlazi, na primjer, uzduhom od
15° C i 86% relativne vlage, ono ne će postići 20% vlage, koliko bi prema diagramu
higroskopskog ravnotežja moralo postići, već za blizu 15% manje, pa će
vlaga u drvu u ovom slučaju narasti na tek oko 17%.


Ta je okolnost važna za stanje vlage u drvu. Na primjer drvo koje se suši naravnim
sušenjem na pokritom, ali otvorenom prostoru osuši se za vrijeme toplog
suhog vremena do stanovite granice, koja odgovara higroskopskom r&vnotežju.
Poslije kad dođe hladniji i vlažniji uzduh drvo se ne će ovlažiti do higroskopske
granice, naznačene u diagramima, već će vlaga u drvu biti, kako je navedeno, za
blizu 15% ispod toga.