DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Mjerenje vlage u uzduhu


Za mjerenje vlage u uzduhu služe higrometri, kojih ima više vrsti.


1. Apsorpcioni higrometar. U odgovarajuću cijev stavi se veoma higroskopičan
materijal, to jest materijal koji naročito dobro privlači i upija vlagu. Na primjer
klorkaicij ili koncentrirana sumporna kiselina. Uzduh struji-u cijevi preko
higroskopskog materijala, koji, ako ga ima u dovoljnoj mjeri, upije posvema vlagu
iz uzduha. Količina vlage ustanovi se mjerenjem količine uzduha i vaganjem cijevi
prije i poslije strujanja uzduha. Ovo je najtočniji način mjerenja vlage u uzduhu,
pa služi za točna znanstvena mjerenja.
2. Psihrometar. Ovaj higrometar sastavljen je od dva jednaka termometra,
zvana: vlažni i suhi. Posudica za živu na vlažnom termometru omotana je tkivom,
koje je postavljeno jednim krajem u vodu u posudici za vodu. Na tkivu se
isparuje voda i time ohladuje termometar, koji zbog toga pokazuje nižu temperaturu
tj od suhog termometra t. Kad je uzduh oko higrometra zasićen vlagom, ne
isparuje se voda ni na vlažnom termometru, pa oba termometra pokazuju jednaku
temperaturu. Cim je uzduh suši, isparivanje je na vlažnom termometru veće, a
time i njegovo ohlađivanje, pa je razlika u temperaturi između vlažnog i suhog
termometra veća. Iz razlike u temperaturi izračuna se vlaga u uzduhu.
Apsolutna vlaga u 1 m3 prostora yv u gramima iznosi: y„ = y„ — kb(t —11.
Gdje je: y„ težina zasićene pare u 1 m3 prostora kod temperature t1 u gramima,
k konstanta, koja prema Tomaschek u iznosi 0,0008 ako je U manji od 0°C, a
0,00068 ako je U veći od 0°C, b barometri]ski tlak u mm Hg.


Primjer: Kolika je apsolutna i relativna vlaga, ako se na psihometru pročitalo:
t = 14°C, t, == 10°C, a barometrijski tlak iznosi 760 mm Hg? Apsolutna vlaga iznosi:
Yv = 9,4 — 0,00068 760 (14 — 10) = 7,33 g/m* a relativna vlaga je:


* = 1 ^ = 0,78 ili´78%
Oko psihrometra mora uzduh strujati, to jest ne smije mirovati, da ne bi uzduh
u blizini aparata postao vlažan od isparivanja vode iz tkiva i iz rečene posudice,
pa bi pokazivao više vlage. U tu svrhu je Assman n izradio psihometar
s malim ventilatorom, koji se goni pomoću navinutog pruživog pera, a stavlja se u
gibanje prije čitanja temperature. Takav higrometar zove se Assmanno v aspiracioni
psihrometar. Za psihrometar su priređene skrižaljke, pa se iz njih na osnovu
temperature jednog i drugog termometra izravno pročita relativna vlaga.


3. Higrometar od vlasi. Svijetle ženske vlasi s kojih je odstranjena mast produlje
se ako dođu u vlažniji uzduh, a skrate ako dođu u suši. Promjena dužine
vlasi prenosi se shodnim mehanizmom na kazalo, koje pokazuje izravno postotak
relativne vlage u uzduhu. Higrometri od vlasi mnogo su netočniji od psihrometra.
KOLIČINA VODE U DRVU


Količina vlage (vode) u drvu računa se u postocima od sasvim (apsolutno)
suhog drva. Ako je težina vlažnog drva ., , težina sasvim suhog drva Da i onda


vlaga u drvu iznosi G = ,——. Ako se vlaga iskazuje u potsocima, umnoži


se rezultat sa 100.


Vlaga u drvu ustanovi se tako da se izpili komadić drva oko 25 cm3 obujma
i vagne na veoma finoj vagi točnosti do 1/100 grama, te tako ustanovi težina vlažnog
drva Dv. Zatim se taj komadić drva grije u odgovarajućoj peći kod temperature
od oko 100°C i opet važe. Kad se više ne može ustanoviti umanjenje težine
vaganjem, drvo je apsolutno suho, težine D» . Vlaga sasvim suhog drva nije faktično
jednaka nuli, već između nule i oko 1%.


Svježe posječeno drvo ima u bjeliki i preko 10´0°/o vlage, a u srži mnogo manje.
Količina vode u svježem drvu ovisi o staiosti drva i o mjestu u drvu. U donjim
dijelovima stabla ima više vlage nego na vrhu. Tako je u jednom Forest Products
Laboratory u Americi ustanovljeno za jednu vrst drva u donjim dijelovima 136°/o
do 154% vlage, a na vrhu 66°/o—81%. Nadalje je ustanovljeno, da je u stojećem
deblu ukupna količina vlage od prilike jednaka ljeti i zimi. S obzirom na to u pogledu
vlage, a i pogledu čvrstoće drva, posve je jednako, da li se drvo siječe u ljeti
ili zimi. Svakako ako se drvo posiječe pred ljeto ili u ljetu, ono će se zbog velike
topline odviše brzo sušiti na površini i pucati, te će se tako lakše kvariti, a i trunuti.
Ako se drvo posiječe u jesen, ono će se u toku zime polaganije sušiti, što je
za kakvoću drva bolje.


48