DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Tlak vodene pare: pv = (ppvz , a tlak uzduha:
Pu = p — Pv = V —

Težina samog uzduha u vlažnom uzduhu: Gu = " = -== 0,465 (p —

Vpv V


Težina vodene pare u vlažnom uzduhu: Qv = —= =7p 0,289 ipp„
V


Težina suhog uzduha: G = . 0,465 p


Težina vlažnog uzduha, to jest mješavine uzduha i vodene pare:


V V
Gm = .. + Ö» = . 0,465 (p — .>..) + j, 0,289 tpp„ =
V ´ V
= . (0,465 p — 0,465 (ppvz -\- 0,289 ...*.) = = (0,465 p — 0,176

Specifična težina dobije se ako se stavi V = 1


Specifična težina suhog uzduha: . — ´ ,„—
Specifična težina vlažnog uzduha (mješavine suhog uzduha i vodene pare):


_ , 0,465 p 0,176 tpp„ 0,176

Ym — 7« -f-y„ = . . =y .
Prema tome je vlažni uzduh uvijek lakši od suhog.
Težina vodene pare na 1 kg suhog uzduha u kg.:


X=, %r´--. . -Ä -= 0,622 -J& - Za slučaj zasićenosti:


G« 0,465 p — q>Poz P — X = X,, cp = l, Xz = 0,622 —45? Dalje se dobije:


p_ X
X 0,622


99
..


´ ~ *. ´ 0,622 + X´ -P" -P o,622 + X´ J*´-.* 0,622 + X


— Sadržaj topline u kcal u vlažnom uzduhuSadržaj topline u 1 kg uzduha bez vlage, računajući od 0° C, iznosi: . =0,24 t,
a sadržaj topline 1 kg vodene pare: iv =595+0,46 t, gdje su: t temperatura u stupnjevima
Celsija, 0,24 specifična toplina suhog üzduha, a 0,46 specifična toplina vodene
pare, 595 je toplina u kcal potrebna da se izpari 1 kg vode kod 0° C. Sadržaj
topline mješavine 1 kg uzduha i X kg vodene pare iznosi .„„ = 0,24 t + -0,46 X t +


+
595 X.
U skrižaljci I. navedeni su važniji podaci o uzduhu i o vlazi u uzduhu za temperature
od —20"C dö 100°C za barometrijski tlak od 760 mm Hg. U pojedinim
stupcima navedeni su odnosni podaci za:


t temperaturu u stupnjevima Celsija.
p tlak zasićene vodene pare u mm Hg.
p tlak samog uzduha u kojem se nalazi zasićena para.
. specifičnu težinu zasićene pare u 1 m» prostora u kg/...
. specifičnu težinu samog uzduha u kojem se nalazi i zasićena para u kg/...


7mz specifičnu težinu zasićenog uzduha u kgym».
7 specifičnu težinu suhog uzduha (bez pare), u kgyma.
X, težinu vodene pare u zasićenom stanju u kg na 1 kg suhog uzduha.


i _
sadržaj topline zasićenog uzduha na 1 kg suhog uzduha u kcal/kg.


46