DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Prof. Ing. RA1M0ND FANTONI (Zagreb):


SUŠENJE DRVA


(LE SECHAGE DU BOIS)


Za proizvodnju valjanih stolarskih i drugih finijih drvenih predmeta potrebno
je drvo osušeno do mjere, koja odgovara za pojedine takove predmete.
Drvo se suši prirodnim načinom na uzduhu na otvorenom pokritom mjestu, a
umjetnim načinom u sušionicama.
Između prirodnog i umjetnog načina sušenja drva postoje u glavnom ove razlike:


1. Prirodnim načinom drvo se suši jednu do dvije godine, a na umjetni način
redoVho 5 do 25 dana. S obzirom na to kod prirodnog sušenja drvo dosta dugo ne
dolazi do upotrebe, a uloženi rad u drvo stoji dugo vremena neiskorišten
2. Ako se ispiljena građa suši na pilani, treba za prirodno sušenje vrlo mnogo
mjesta.
3. Prirodnim načinom drvo se može osušiti samo do.stanovite granice, koja
ovisi, kako će poslije prikazano biti, o srednjoj vlazi i temperaturi uzduha mjesta,
gdje se drvo nalazi. Tako na primjer u Zagrebu može se drvo prirodnim načinom,
na otvorenom ali pokritom mjestu, osušiti tako, da sadrži oko 11% do 16°/n vlage.
Kako je za proizvodnju pokućstva i podova u prostorijama, koje se lože potrebno
drvo s tek 5% do 8°/o vlage, to za takove radnje drvo osušeno prirodnim načinom
u Zagrebu nije dosta suho. Umjetnim načinom može se drvo osušiti do mjere, koja
je potrebna za stanovitu radnju.
4. Ako se drvo suši uzduhom više temperature ili pregrijanom parom, ono time
postaje redovito otpornije protiv truleži, a gubi nešto i na higroskopičnosti, pa u
manjoj mjeri mijenja svoje dimenzije kod promjene vlage i temperature uzduha.
5. Osušeno je drvo lakše, pa ako se osuši odmah kad je na pilani, prevozili su
troškovi za izpiljenu građu manji.
6. Umjetno sušenje iziskuje investicije za sušionice i troškove sušenja, kojih
troškova kod prirodnog sušenja nema.
Umjetno se suši redovito samo ono drvo, koje se upotrebljava za finije radnje.
Drvo za krovove i slično redovito se ne suši umjetnim načinom.
Drvo se može valjano i ekonomično umjetno sušiti samo ako su naprave za
sušenje sagrađene prema znanstveno-teoretskim zasadama, te ako onaj, koji vodi
brigu oko sušenja, pozna cijeli teoretski i praktični proces, sušenja.


NEKA FIZIKALNA SVOJSTVA UZDUHA ,:


Na sušenje drva ima glavni upliv stanje uzduha, u kojem se drvo nalazi, odnosno
kojim se drvo suši. Za valjano sušenje drva, bilo prirodnim bilo umjetnim
načinom, potrebno je poznavati ona fizikalna svojstva uzduha koja utječu na sušenje
drva. S obzirom na to navest će se najprije ta svojstva uzduha. Pod stanjem
uzduha razumijeva se ovdje njegova temperatura i vlaga. Stanje uzduha.se mijenja
ako se promijeni njegova vlaga ili temperatura.


Vlaga uzduha


Na površini vode nalaze se molekuli vode u gibanju pod stanovitim tlakom.
Ako je tlak vodene pare nad površinom vode manji, molekuli se otkinu od površine
vode i čine vodenu paru. Količina vodene pare, koja se može ispariti u stanoviti
prostor, na primjer u jedan kubični metar prostora, omeđena je, a ovisi


o temperaturi. Kad se u nekom prostoru nalazi najveća količina, pare koja se, kod
stanovite temperature, može ispariti, kaže se, da je taj prostor zasićen parom. Količina
pare koja se može ispariti u stanoviti prostor jednaka je da li se u prostoru
nalazi uzduh ili prazan prostor (bez uzduha). Zasićena para ima toliki tlak da je
u ravnotežju s tlakom molekula na površini vode. Ako se temperatura poveća,
molekuli na površini vode su pod većim tlakom, u bržem gibanju, pa će se više
44