DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 49     <-- 49 -->        PDF

nego mlađih, onda se vidi velika prednost gospodarenja u bagrenicima s dužom
ophodnjom. Međutim, na pojedinim staništima, napose ako se radi o boljim tlima,
dolazi s povišenom ophodnjom u obzir pogoršanje tla. Pod rijetkim krošnjama
starijih bagremovih kolosjeka često se pojavljuje obilan korov. Na pijescima u kontinentalni
joj klimi nema u tom smjeru veće opasnosti.


Na koncu spomenut ćemo, da se u pazinskom kotaru u Istri, gdje također .ima
nešto bagremovih šumica, prema obavijesti od Ing. 0. Piškorić a sijeku te šumice
u dvogodišnjoj ophodnji. Svakako je ta ophodnja odviše preniska ne samo s
obzirom na to, što je dobiveni ogrijevni materijal posve sitan, nego i radi manjeg
prihoda, jer se sječa vrši, kad je prirast u najvećem porastu.


Resume. Le robinier sur le terrain sablonno-argileux, de bonte moyeime, dans les environs
de Zagreb, exploite en des rotations de cinque ans, ä . occasion de la coupe deuxieme et tvoi
sieme a fourni des produits selon la tabelle No 1.


43