DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Na 1 ha ostaje oko 11.016 kg sitne granjevine. Da se točno ustanovi drvna
masa granjevine, obavljeno je 10 ksilometrijskih izmjera. Na temelju tih ustanovljeno
je, da 112,67 kg sitnog granja sadrži 130 dm3. Prema tome 11.016 kg granja
sa 1 ha površine ima ukupno 12,70 m3. Da tu kubnu sadržinu pretvorimo u pro
stornu mjeru, poslužili smo se slijedećim podacima. Za ksilometriranje granjevine
upotrebljeno je 10 žicom povezanih svježnjića dugih 1 m. Svežnjići složeni u prostornu
mjeru činili su točno 1 prm, a vagali su u svemu 112,67 kg. Ukupnoj težini
sve sitne granjevine na 1 ha od 11016 kg odgovara prema tome okruglo 98 prm


(11.016 :112,67). Redukcioni faktor za preračunavanje kubne mjere u prostornu za
takovo sitno granje iznosi 0,13 (0,13 m3 = 1 prm). Prema tomu drvna masa šiblja
na 1 ha iznosi 12,70 m3.
Ukupni prihod bagremovih kolosjeka


Na temelju naprijed navedenih podataka proizvedena je u 5-godišnjem bagremovom
kolosjeku na površini od 1 ha slijedeća drvna masa (prosječno prema podacima
nakon druge i treće ophodnje):


Tabela br. 1.


PKOIZVEDENO ZA 5 GOD. PEOSJECNO GOD.
(il a ete produit): (ensemble pour 5 ans): (en moyenne par an):


1.
Vinogradskog kolja
(des echalas): 5000-6500 kom. 42.00 m3 35.954 kg 8.40 m3 7.191 kg
2. Pritaka (des rames): 6300 „ 12.44 „ 9.615 „ 2.49 „ 1.923 „
3.
Sitnog granja (des ramilles):
12.70 „ 11.016 „ 2.54 , 2.203 „
Ukupno; — 67.14 „ 56.585 „ 13.43 „ 11.217 „


Svakako je to velika proizvodnja, pa i u onom slučaju, ako se upotrijebi same
vinogradsko kolje i pritke.


Napominjemo, da je vaganje kola natovarenih koljem, pritkama i granjem
obavljeno na fakultetskoj mosnoj vagi u Maksimiru, a ksilometriranje je izvršeno
6 dana nakon sječe.Na završetku ovog članka moramo spomenuti navode M. D. Drač e a-e u naprijed
spomenutoj njegovoj knjizi (str. 32—33), da vrijednost bagremova kolja
ovisi uvelike o debljini stabala, iz kojih je kolje izrađeno. Drač e a ne dijeli
mišljenje Beauverie-a (Le Bois, Paris, 1905), da je i bjelika bagremovih tankih


t. j . okruglih, kolaca vrlo trajna. Nasuprot, kolci dobiveni od stabalaca iz kolosjeka
sa 4—6 godišnjom ophodnjom dosta su kratkotrajni (3—5 god.). Oni imaju
vrlo mali postotak srži (oko 30°/o), a bjelika na dijelu kolca u zemlji trune brzo,
te se tako kolje mora svake godine prikraćivati. Debljina srži nešto je veća kod
stabalaca, koja su rasla u potištenom stanju nešto starije sastojine, ili kod stabalaca,
koja su rasla polako, tj. na slabijem tlu, nego kod debljih dobro raslih
stabalaca. Zato se D r a c e a zalaže, da se bagremovo kolje izrađuje samo cijepanjem
starijih i debljih stabalaca, uzgojenih u ophodnji od oko 15 god., jer takovo
kolje ima daleko veći postotak srži, koja je osim toga veoma trajna.
Primjera radi spominje se, da bagremovi trupčići od 6 m duljine, ako im je
srednji promjer s korom :>


5 cm, imaju prosječno 27% srži
10 » » » 45% »
15 » » » 57°/o »
20 » » » 66% »
25 » » » 71% »
30 » » » 74% »


Ako se uzme u obzir razmjerno daleko veća drvna masa, koja se postigne kod
viših ophodnja na jedinici površine, te veća sposobnost za kolje starijih stabalaca


42