DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Život se stručnjaka sastoji i u najobičnijoj i najširoj praksi u rješavanju čitavog
niza problema . Često praktičar ne može da se na tim problemima pobliže
zadrži, pa ih šablonski presijeca rješenjima kao što je Aleksandar Veliki presjekao
gordijski čvor. Ali problemi, koje ima rješavati šumarski stručnjak, nisu nimalo
lakši od na pr. problema, koje ima u svojoj praksi rješavati liječnik. Problemi su
šumarske prakse često i te kako naučni, premda se rješavaju po receptu. Šuma i
zahvaćanje u nju, u taj biološki sklop živih bića a ekonomski prevažan sklop ekonomskih
interesa ,nije jednostavna. Svrsishodno postupanje s njome traži i te kako
moć naučnog rasuđivanja posve jednako, kako bi ta moć morala biti razvijena na pr.
kod liječnika, koji sudi o životu i smrti, zdravlju i boli čovjeka.


Diplomska radnja ne mora biti naučn i rad. Ali ona može darovitijeg kandidata
navesti i na put naučnog istraživanja. Takovi kandidati će se i u kasnijoj
praksi malko pobliže zaustavljati na pojedinim problemima, publicirati svoja opažanja
itd., a na korist i napredak struke. »


..........: B 1860 .... . ......... ........ .. ....... ........ .......-.............
...... ........ ... .... ...... ...... ....... «a ......... . .... .......
....... ....... ....... .........., ........ . .......... ......... . 1898 ....
............ ........... .......... .. ......... . ...... . ...... ....... ............
. ............ ... „........ ...........". . 1919 .... ... „........" ..........
............ ........ .. ........... .... ........ ...... ......... ..
..... .......... ...... ........ ... ............. ........... . ............ .....
........... ..... ......... .. ............. .... ....... .......... ...
...... .......: .... . ........ ....... ...... ..... ........ ......, ...... .
.......... ........... . ....... ..... ........... ...., a ...... ... ..........
. .......... ..... . ..... .......... .......... .......... ........