DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... ... .......... ......... (......):


...... ........ ........ . .......... ......


(........ ...... ........ . .. .. .. ..)


. ..... ....... ....... .......... . ....... ........ ........ . ..........
....... ... ...... je, ........, ...... . ........, ... .. ........... .. .........
........... ...... ............ .. ... .. ........... .. .., .. . ............
...... — -no ........ ....-., ......... ........... .......... .........1)
— ......... .......... .... ....... ....... ......... — ..... .... .. ..........
.......... — . ........-......... ..... ........ .... ........... . .......
.. ........ ....... ......... .. .. ....... ........ ........ ........ ...........
.......


.... .......... .......... ...... (.. 8 .. 12 .......) ............. je .........
.............. ..... ....., . . ...... ...... ............. .... ....
je ....... .. ............. .............. ......... .... je .. .. ... .........
............, .. .. .... ....... ....... ......... ......... ..... ........ ........
...., ... .. je ...... ......... (............) . ... (............), ....
.. .... ....... ..., ....., ..... . ...... .... .. ...... ........ ........... ........
.. ......... ...... ..... .... (...), ..... .... (...... ......) ............
je ....... ........ ....... ........ ........ ....., .... «... ...... ....
...... .......... ... ..... ......... ........ ......., ....... .......!


. ...... ........... ....... (.. 13 ,.. 17 .......) ........ ..... ........
....... .. .. ...... ...... Taj je ...... ............. .. ..... ........-.........
......... ...., ...... ....... . ...... ..... .. ..... ..... .....; ........
........ ......: ...... ...... ..... ....., ,.. ...... . ............ .......
.... .... ...... .. ....... ....... Te .... .... ... ........ ....... .
........ ........... ...... ... .... ........ .... — ........ . ... ........
.. .... .......... ...... . ...... ......... ....... ..... .. ........ .......
.... . .... ............. ..... (........ ......... ..... = ......., .......).


TpetiH ...... (.. 17 .. ........ 19 .......) ............. je: .............
........ ....... . ........ ...... (......... .. ....... .......), ......... .....
. .... . . .............. ...., ............. ..... . ..... ............. .....
....... .. .... (.... .. 1782) .. ......... ...... . ...... (...... .....) .. 1832.


....... ...... .. 1867 .. 1917. ........ je ......... ........ ............
........ ....... . ........ ....... ...., .. ....... je . ....... ......... .......
......... ....... ......, qapGKe ...., ........., ..... ......, ..........
......... .. .. ..... .... .. .. ......! ... .. ... ... ....... ......... .....,
..... je ....... .... ............. ..... .... a .. ........ .....


A ... ... ........ ........ ........... ........ .. 1917 .. 1938 .......2)


1917. .. ........ .. ....... 1917: .............. .......... ..... .....


.......... . ...... .............. ......, ..... ..... ....... .. .....,


............. ....., ..... . ...., ........ ..........., ..... ....


........ ......... . ....... .......
1918—1920. ............ ......., ......... ..............., ....... ... ......
. ....... ... .. .. ..... .......... . .. ....... ........ ........
...... . .......


1921—1925....... .. ..... «a ..... ... . ....... ........ a . .... ..........
. ....... ..... . ............. ........ ....... . .......
1926—1929. .......... ......... .. ........ ..... ........... ........ .......,
....... . »........
1930—1934. ......... ...... ....... .. ........ .... ....... .... . ....... ........
........: ............. .... . ........ .......
1935—1937. ....... ...... .. 1924. ...... (........ . ....... .... ...... ´..
........ ........ ...... . ....-... .^...


.. ........ ........ . ......... ...... ........ ........ . ...., ........
je ....... ........., ..... .. .... ......... .........-......... ........
....... ......... .........


*). ....., OcHOBhi ......... ...... ........, ...... 1925.


2) ....... ........... ................ ....... .... .............., 1945.


29