DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Prof. Dr. ANDRIJA PETRACIC (Zagreb):


PARALELA IZ ŽIVOTA I RADA HRVATSKOG ŠUMARA JOSIPA
KOZARCA I RUSKOG ŠUMARA GEORGIJA TEODOROV1ĆA
MOROZOVA


(J. KOZARAC ET G. T. MOROZOV — UN PARALLELE I)E VIE ET D´ACTIVITE)
Na misao da u kratkim potezima prikazem i usporedim život i rad našeg K o-
z a r c a sa životom i radom ruskog šumara i profesora Morozov a ponukala
me je podjednaka sudbina, koja je ovu dvojicu šumarskih velikana pratila na njihovim
životnim stazama. Poznavajući život K o z a r c a nehotice mi je dolazio na
um sličan udes Morozova . Kada sam pak upoznao obilan i vrlo vrijedan rad
Morozov a na polju šumarske znanosti i šumarske prakse, vraćale su mi se misli
na sličan rad našeg K o z a r c a.


Georgije Teodorović Morozo v i Josip Kozara c bili su savremenici. Živjeli
su gotovo u isto doba, t. j . u drugoj polovici prošlog i na početku ovog stojeća.
Kozarac se rodio 1858. u Vinkovcima, a Mono zov 9 godina kasnije, tj. 1867.
u Petrogradu. Držim, da su se njih dvojica i osobno poznavali, jer je Morozov 1895.
bio na naučnom putovanju po slavonskim šumama, u okolici Vinkovaca, gdje je u
to doba službovao Kozarac. Kozarac je taj boravak Morozova kod nas
objavio u Šumarskom listu (1896, str. 113.)


Priroda nije bila sklona niKozarcu ni Morozov u. I Morozov kao i
Kozara c bili su naime slaba zdravlja. Međutim, priroda im se odužila na drugoj
strani: obdarila ih je velikim umnim sposobnostima.


Morozo v je svršio najprije Aleksandrovski kadetski korpus, a poslije toga
Pavlovsku vojnu akademiju. Kao mladi oficir družio se mnogo s akademskom
omladinom, mnogo je čitao naučna djela iz prirodnih nauka, o političkoj ekonomiji,
te o poljoprivredi i šumarstvu. Šumarska mu je struka osobito omilila. On
sam kaže: »Mi smo zaviđali onima, koji su mogli studirati na Petrovskoj akademiji,
jer ona nije škrtarila da od sebe pušta obilje svjetlih zraka na sve one, koji
su se htjeli sunčati na tim njenim toplim zrakama. Mi smo mnogi sanjali o tome,
da stupimo pod njen gostoljubivi krov.*


I zaista Morozo v i preko volje očeve, napušta nakon 3 godine vojnu službu
i upisuje se na Šumarski institut. Tamo je ubrzo zapažena njegova darovitost,
njegova marljivost i načitanost, te njegova velika ljubav za. nauku. Brzo je stekao
popularnost ne samo među svojim kolegama, nego i kod svojih profesora. On skuplja
oko sebe svoje kolege, drži im predavanja i čita rasprave iz raznih grana prirodnih
nauka. Za sve to našao je on vremena, premda se morao sam izdržavati, tj. instrukcijama
si zasluživati svagdanji kruh. ,


Naš zemljak Josip Kozara c svršio je gimnaziju u rodnom mjestu Vinkovcima.
Od svoje prve mladosti mnogo je zavolio prirodu, napose širu okolicu rodnoga
grada, gdje rastu najvrednije i najljepše hrastove šume ne samo u Hrvatskoj,
nego u cijeloj Evropi. On je iz duše zavolio te šume. Zato je o njima kasnije napisao:
»Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi s onim divnim stabarjem,
taj je ne može nikada zaboraviti.« IKozara c ih nije nikada zaboravio. Nakon
svršene mature upisuje se Kozara c na šumarske studije na Visokoj školi za kulturu
tla u Beču. Ovdje je zapažena njegova nadarenost i marljivost isto tako kao
i Morozovljev a na Šumarskom institutu. On u redovnom roku svršava svoje
nauke u Beču s odličnim uspjehom.


Toliko o toku života Morozova i Kozarca do konca njihovih šumarskih
studija.


A sada ćemo se osvrnuti na njihov.život u muževnim godinama.


Morozo v prima ponajprije službu pomoćnog šumara u Hrenovskoj šumskoj
upravi u Voroneškoj guberniji, nešto sjeveroistočno od Krima. Ta je šumarija bila
na glasu radi velikih radova na pošumljivanju tamošnjih sipina i vriština. Ondje
je on bio ujedno i učitelj na lugarskoj školi. Suha klima onoga kraja zadavala je
mnogo brige šumarima i prouzrokovala mnogo neuspjeha kod pošumljivanja toplih
južnih staništa tamošnjih pjeskulja. IMozoro v je mnogo radio na tim pošumljivanjima
i studirao ih. Ovdje je on napisao svoju radnju »Borba protiv suše
kod kultura na sipinama i v r i š tin ama«, te na osnovu nje dobio naslov


24