DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 28     <-- 28 -->        PDF

medu 300 i 800 m. On je najčednija vrsta gledom na tlo, sušu i buru. Zato se i najviše
rabi za pošumljivanje. U razdoblju od 1882. do 1899. g. posađeno je u svrhu
pošumljivanja goleti na području Gorice 39 mil., na području Trsta 7 mil.
i na području Istre i otoka 14 mil. ili ukupno 60 mil. biljaka, a od toga 55 mil.
biljaka crnog bora.


c) Područje bukovih šuma


Ovamo pripada gorski predjel Istre, koji se izdiže iznad pojasa listopadnih primorskih
šuma, a proteže se Čičarijom, tj. od Učke preko Slavnika, kao i niže područje
planinskog pojasa, koje se nadovezuje na Kastavski krš i teče odatle donjim
dijelom alpskog masiva prema gornjem dijelu Gorice.


Klimaksnu šumu na Učki i susjednim gorama čini zadruga
brdsk e bukov e šume , koja pripada svezi bukovih šuma: Fagion silvaticae
Pawl. Prema Adamović u šume gornjeg dijela Učke slično su građene kao bukove
šume u Gorskom Kotaru, Kapeli i Velebitu. U sloju drveća prevladava iznad
S00 m visine bukva. U sjenovitim uvalama ima je i mnogo niže. S bukvo m nalaze
se u sloju drveća: gorski javor (Acer pseudoplatanus), javor gluhać
(Acer obtusatum) i običn i gra b (Carpinus betulus). U sloju grmlja zabilježene
su ondje: iva (Salix caprea), lijeska (Corylus avellana), bozi kovina (Ilex
aquifolium), li kove i (Daphne mezereum i D. laureola), malina (Rub´us idaeus) i
crvena bazga (Sambucus racemosa), a značajno je, da ondje ima i crvenog
pasjega grožđa (Lonicera xylosteuni), te sitnog pasjega grožđa


(L. alpigena). Pojavljuju se ovdje ondje i negnji l (Laburnum alpinum), te ž estik
a (Rhamnus fallax).
U sloju prizemnog rašća pridolaze i ondje uglavnom iste vrste kao i u našim
susjednim bukovim šumama. Tu se nalaze: Dentaria bulbifera, D. enneaphyllos,


D. polyphylla, Cardamine tri folia, Lathy rus vernus, Actaea spicata, Lamium orvala,
Mercurialis perenis, Majanthemum bifolium, Convallaria majalis, Euphorbia
amygdaloides, Cephalanthera alba, Anemone nemorosa, Primula acaulis, Galanthus
nivalis, Scilla bifolia, Lilium martagon i dr.
I u bukovim šumama u Istri i susjednim zemljama postoje razni stadiji d egradacije
. U nižim jače utjecanim partijama razvile su se na debljoj podlozi
bukove šume acidifilnog karaktera, a na plićim terenima nastale su gušće ili rjeđe
obrasle kamenjare.


U višim položajima iznad pojasa bukve u planinskom područj u Jugoza padne
Kranjske i Gorice čini šume bukva s jelom. U još višim položajima
pridružuje se tim vrstama i smreka .


đ) Područje visokoplaninskih šuma


U području Snježnika i Hrušice, kao i u najvišim predjelima Gorice imaju
šume visokoplaninski karakter. U području Snježnika raste smreka, a u području
najviših predjela Gorice: smreka i ariš. U tim predjelima prestaje šumska vegetacija
šumskom zadrugom bora krivulja.


#


Već letimičan pogled na geografsku kartu našeg Primorja i susjednog zaleđa
bili otrgnuti i predani na milost i nemilost tuđina, čini suvislu i jedinstven
u cjelin u sa svojom maticom: Hrvatskom,i Slovenijom. Poluotok Istra zatvara
prema sjeveru našu bogato razvedenu obalu. Sve te zemlje nastava od davnine
pretežnim dijelom hrvatski, odnosno slovenski narod, koji je u težnji za svojom
slobodom prolio vrlo mnogo nedužne krvi i doprinesao u tome neprocjenjive žrtve.
Iz ovog članka vidimo, da i šumska vegetacija Istre, Trsta, te jednog dijela Jugozap.
Kranjske i Donje Gorice čini suvislu povezanost sa šumskom vegetacijom Hrvatskog
Primorja, Kvarnerskog otočja i najbližeg zaleđa, a šumska vegetacija planinskih
iiredjela Jugozapadne Kranjske i Gornje Gorice suvislu i čvrstu povezanost
sa susjednim šumama Slovenije.


Istra s Trstom i susjednim zemljama odlikuje se u pogledu šumske vegetacije
osebujnošću i mnogolikošću, koja je značajna i za šumsku vegetaciju susjednog
matičnog područja. Osim značajnog endemičnog bilja rasprostranjeni su ondje
mnogi tzv. ilirski i južnoevropski elementi, koji čine svojim arealom prirodnu povezanost
sa zaleđem. Na razmjerno maloj površini razvijeno je više šumskih zajed


22