DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 27     <-- 27 -->        PDF

se vidi iz tabele br. 2, Opatija se nalazi u prijelaznom području između vazda zelenih
i listopadnih primorskih šuma. Srednja godišnja temperatura Veprinca (519
m), u čijem okolišu kesten vrl o dobr o uspijeva, iznosi 11,6°C (lipanj 18,8°, srpanj
21,2°, kolovoz 20,8°, rujan 17,1°), a godišnje oborine preko 2000 mm.


U području Lovranštin e pridaje se uzgoju kestena znatna pozornost. Ondje
se odavno kesten cijepi plemkama marona, koji dobro uspijeva. Lovranski maroni
prodavani su prije u Hrvatskom Primorju, Trstu, Beču, Gracu i dr. Tamošnji stanovnici
dobivaju znatne koristi od svojih kestenika, pa radi toga posvećuju njihovom
uzgoju dosta truda. Cijepljen kesten (»dubenac«) smatra se više manje
voćkom, a necijepljen (»branac«) kao obično šumsko drvo.


o 1 kt> 3
2± i dlI (f fc


9$L ft^/f


Jtagrad


CBrloinik


5.<^


1C9S f/ v . ´>y/?itfSč



±
m


«% A


Jj .$»,».


J? "..^^^......./.....


SI. 2. Nalazišta pitomog kestena u - /A\% -*"ff—


yorica . ..


Istočnoj Istri (Habitat of Castanea
sativa in eastern Istria). t


Učka
Y´*..\´...$.


/J9đ . = =


"X. ....... .^... >„» %.\\


1321 ^fjsa&rVor.


^===^


i?
i?
^*&.L<.}1\-A


Äl»


un


Sil \ .= ^.


Unutar istog klimaksnog šumsko-vegetacijskog područja ima kestena ponešto i
u Kastavštini , i to na zaštićenijim mjestima i debljoj zemljanoj podlozi (Martinjaoev
Brijeg, Osojnica, Spinčići, Škurinja, Jelenje, Trnovica, Pašad, Lopače).
Od osobitog je interesa i kesten, koji se nalazi u okolici Dobrinj a na otoku
Krku. Ima ga u području gornjeg dijela Melinske drage i gornjeg dijela potoka
Vretenice . Raste na zemlji debelici, i to uglavnom na podlozi pješčenjaka.
U predjelu Studenčic a razvijana je u kestenovim grupama uglavnom acidifilna
prizemna flora. Ondje se s kestenom pojavljuje kitnjak, lipa, obični grab i
nizinski brijest, a vrlo dobro uspijeva i bagrem. Značajna je ondje i pojava velikog
vrijesa (Erica arborea), zvanog »mahača«.


Kestena ima i drugdje u Istri, ali manje. Tako ga imade u gornjem području
rijeke Mirne , i to kod Zrenj a u blizini Buzeta. Prema jednom podatku od
Pavari-a zapremali su 1937. god. kestenici za plod na području »provincije« Pule
površinu od 219 ha. Lokalitet tih kestenika nije nam poznat.


I u Goric i pojavljuje se kesten tu i tamo na zaštićenijim mjestima. Prema
jednom podatku kod mjesta Ovšj e nedaleko Kanala nalazio se prije rata oveći
po svoj prilici autohtoni kestenik. Kod naselja Kastaniorike , u blizini mjesta
Komena, bila je manja kestenova šumica. Ondje je i mjesto Kostanjevica, što također
potsjeća na kesten.


U području listopadnih primorskih šuma ima u Istri i susjednim zemljama
više ernoborovi h šuma i šumica, koje su umjetnim putem uzgojene. Crni je bor
spasonosno drvo tamošnjeg krša. Njegove se kulture uspješno održe u pojasu iz


21