DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Dr. MILAN ANW (Zagreb):


POGLEDI NA ŠUMSKU VEGETACIJU ISTRE I SUSJEDNIH
ZEMALJA


(FOREST VEGETATION OF ISTRIA WITH TRIESTE, GORICA ANI) SOUTH-WESTERN


CARNIOLA)


S obzirom na sastav šuma Istra s Trstom, Goricom i jugozapadnim dijelom
Kranjske pripada među naše najzanimljivije krajeve. Na razmjerno malenoj površini
nalazi se ondje više šumskih zadruga, koje pripadaju sredozemskoj, polusredozemskoj,
planinskoj ili visokoplaninskoj šumskoj vegetaciji. Pretežan dio Istre
s Trstom, južnim dijelom Gorice i donjim dijelom Jugozapadne Kranjske nalazi se
na granici između dva posve različita biljnogeografska područja, tj. između izrazito
sredozemnog vegetacijskog područja s jedne i srednjo-evropskog vegetacijskog
područja s druge strane.


Površine, koje zapremaju Istra, Trst, Gorica i Jugozapadna Kranjska, njihove
geološke formacije i šumovitost navedeni su u tabeli br. 1, koju smo uglavnom sastavili
prema podacima iz 1900. g. (6). Kad je riječ o Istri, imat ćemo na umu osim
poluotoka Istre otočje: Cres, Plavnik i Lošinj s Unijom i Sušakom.


Tabela br. 1. (Table No. 1.)


Geološke formacije
Ukupna Geological formations Šumovitost prema
Područje površina stanju 1900. g.
kraška eocenska aluvij


Total area Wooded area (1900.)


Country


Karst eocene alluvium


km2


/o /o /o ha %


Gorica 2.918 66,5 12,6 20,9 66.150


23%


Trst 95 63,8 36,2 — 2.200 2ö%


Poluotok Istra 4.017


Otoci (islands):


Cres 376 km2


73,9 24,6 1,5 150.000 30%
Plavnik 8 „
520


Lošinj 106 „
Unija 16.6 ,,
Sušak 3.8 „
Ostali 9.6 „


Jugozapadna Kranjska 1.500 — — —


\


Istra s Trstom, Goricom i Jugozapadnom Kranjskom pripada u geološko m
pogled u pretežnim dijelom krškim, a manjim dijelom nekrškim formacijama.
Krške formacije pripadaju kredi, juri i trijasu. Najveće područje zaprema kreda


(6). J


Krške formacije u Goric i zapremaju u prvom redu njen sjeverni dio, tj. područje
između rijeke Idrije i sjeverne granice. Taj visokoplaninski kraj pripada
većim dijelom trijasu, a manjim dijelom kredi. Ondje su najveći visovi: na granici
Triglav s 2864 m, u unutrašnjosti: Kern s 2246 m. Srednji dio Gorice, tj. područje
između rijeke Idrije i Vipave, čini kraka visoravan od kojih 600—1100 m visine.
Ondje prevladava jura. Krede ima ponešto duž rijeke Soče.


13